Sidhuvudbild
Meny

Grönområdet Lugnet

Insektshotell Foto Birigtta Nordenman År 2010 invigdes den nya anläggningen där dammen är ett vackert inslag tillsam-mans med gröna ytor, plan-teringar och många spän-nande träd.

Området utvecklas konti-nuerligt som med denna nya hotellbyggnad

I foldern (PDF över området) skriver Uppsala universitet och Akademiska hus:

Välkommen till Lugnet!

Du befinner dig nu i grönom-rådet Lugnet. Den del av Blåsenhusområdet som tidigare bland annat använts som slottsträdgård och av Botaniska trädgården som plantskola.

Nu samsas de bevarade exotiska träden med gröna ytor att umgås, studera eller bara vila på.Ta dig en tur i området och uppmärksamma skyltningen som visar på fågelholkar, faunadepåer och igelkottsbon.

Vi har även planterat buskar med ätbara bär och omvandlat delar av gräsytan till ängsyta.Alla dessa saker tillsammans ökar den biologiska mångfalden i området. Förhoppningen är att området dessutom ska bli trevligare att vistas i för dig som besökare.

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.