Sidhuvudbild
Meny

Stadsträdgården

Pumphuset

Pumphuset_April_2013_02.jpg Många lockas åt det här hållet när de ser den intressanta byggnaden, Pumphuset, som troligen är landets finaste kommunaltekniska museum.

Pumphuset har öppet för allmän-heten med fri entré i samband med olika event. De erbjuder gratis studie-besök för alla typer av skolor och lokala grupper - mycket lärorikt

Uppsala stads vattenverk med pumphus och vattenledningsnät invigdes 1875. Det ersattes 1968 av Galgbackens vattenverk. Det vattenverk som anlades (1874?) 1875 byggde sin vattendistribution på grundvatten. Rullstensåsarna är rikt vattenförande och vattnet behöver inte behandlas före användning. Ännu långt in på 1900-talet släpptes det orenade spillvattnet från hushåll och fabriker ut i ån. I mitten av 1920-talet separerades ledningsnäten för spillvatten och dagvatten.

Omtyckt område

Stadsträdgården - några kallar den Stadsparken - är ett mycket omtyckt område för alla åldrar.

Här finns lekpark, konstverk, vackra planteringar, en damm,

Hur det hela startade

Området har ändrat karaktär, utvecklats genom århundraden. Det har använts för bete och odling och där hämtade men lera till tegelbruken.

När man går in via entrén vid Flustret är det första man ser en fontän från 1875. Den beställdes av källarmästare Carl Gustav Calleberg på Flustret hos en konstgjutare i Berlin. Calleberg skänkte den till staden.

Rhododrendonpartiet

1998-99 gjordes en upprustning av detta parti. Man anlade ett mer frodigt och artrikt område - en trädgårdslund, ett s k "woodland"

Grundtanken var att bygga upp ett parti med flera vegetationsskikt.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Årets hedersupplänning

Årets hedersupplänning är Ulf Landegren

2023 års utmärkelse tilldelas forskaren och entreprenören Ulf Landegren. Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet, har i sin forskning varit en pionjär inom utvecklingen av tekniker som varit av central betydelse för att studera genetisk variation och uttrycket av genernas produkter i form av proteiner. Hans banbrytande arbete har haft stort inflytande inom områden som cancerforskning, genetiska sjukdomar och infektionsdetektion.

Med sitt forskarteam har han byggt en svårslagen patentportfölj, uppfinningar som i sin tur lagt grund för en rad framgångsrika företag. Han har varit en viktig mentor och inspirationskälla för många unga forskare och en förebild för att finna vägar för att forskningen ska leda till både samhällsnytta och utveckling av nya företag. Med sin starka lokala förankring har Ulf också betytt mycket för Uppsala universitet och Uppsala län.

Som vem som helst

Vernissage 29 september

Fotoutställningen Som vem som helst belyser människor med Downs syndrom och frågor om allas lika värde genom att lyfta fram personen snarare än diagnosen.
Utställningen genomförs som en del av kampanjen Vi ❤ Rocktober som pågår under hela oktober på Skandia Fastigheters köpcentrum runt om i landet. Rocktober som firas globalt under oktober, är också känd som Down Syndrome Awareness Month och syftar, precis som namnet skvallrar om, till att öka allmänhetens medvetenhet om vad Downs syndrom är. Men också vad det inte är. Genom att öka förståelsen och kunskapsnivån bidrar Rocktober både till att förändra attityder och att bemöta fördomar.

Sverige 500 år

Fira Sverige 500 år den 6:e juni 2023
Under 2023 firar Sverige 500 års jubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Därför firar vi varje år Sveriges nationaldag den 6 juni.

https://sverige500ar.se

Gustav Vasa 500 år

2023 uppmärksammar vi att det är 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung. Här har vi samlat spännande läsning om Gustav Eriksson och de fastigheter som har anknytning till hans liv och värv.

https://sfv.se/upptack-mer/gustav-vasa/

Vasajubileum på Gripsholms slott

Gustav Vasa 500 år
På Vasaborgen Gripsholm, med landets bäst bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, uppmärksammas Vasajubileet genom föredrag, konsertserie och temavisningar.

2023 är ett jubileumsår för Sverige i dubbel bemärkelse. H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 – en händelse som fick stor betydelse för Sveriges utveckling.

– Femhundraårsminnet av kungavalet i Strängnäs sätter strålkastarljuset på Gripsholm, som nationalmonument och som det slott i Sverige som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa. Ur alla vinklar blir han belyst och diskuterad under 2023.

Mariefred

Nytt konstverk i Mariefred.

Strängnäs

Det var här han valdes till kung - för 500 år sedan - det som firas runt om i Sverige i år.

https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan

Intåget 1523

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/