Sidhuvudbild
Meny

Stadsträdgården

Pumphuset

Pumphuset_April_2013_02.jpg Många lockas åt det här hållet när de ser den intressanta byggnaden, Pumphuset, som troligen är landets finaste kommunaltekniska museum.

Pumphuset har öppet för allmän-heten med fri entré i samband med olika event. De erbjuder gratis studie-besök för alla typer av skolor och lokala grupper - mycket lärorikt

Uppsala stads vattenverk med pumphus och vattenledningsnät invigdes 1875. Det ersattes 1968 av Galgbackens vattenverk. Det vattenverk som anlades (1874?) 1875 byggde sin vattendistribution på grundvatten. Rullstensåsarna är rikt vattenförande och vattnet behöver inte behandlas före användning. Ännu långt in på 1900-talet släpptes det orenade spillvattnet från hushåll och fabriker ut i ån. I mitten av 1920-talet separerades ledningsnäten för spillvatten och dagvatten.

Omtyckt område

Stadsträdgården - några kallar den Stadsparken - är ett mycket omtyckt område för alla åldrar.

Här finns lekpark, konstverk, vackra planteringar, en damm,

Hur det hela startade

Området har ändrat karaktär, utvecklats genom århundraden. Det har använts för bete och odling och där hämtade men lera till tegelbruken.

När man går in via entrén vid Flustret är det första man ser en fontän från 1875. Den beställdes av källarmästare Carl Gustav Calleberg på Flustret hos en konstgjutare i Berlin. Calleberg skänkte den till staden.

Rhododrendonpartiet

1998-99 gjordes en upprustning av detta parti. Man anlade ett mer frodigt och artrikt område - en trädgårdslund, ett s k "woodland"

Grundtanken var att bygga upp ett parti med flera vegetationsskikt.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna förnyas

Det är nu dags att byta ut granpy-ramiderna, granhäckarna och hagtornsträden i Botaniska träd-gårdens barockdel.

Projektet har redan börjat. 50 gran-pyramider och 360 meter granhäck har tagits ned. Våren 2023 planteras nya granar och 16 nya hagtornsträd.

Hur mår Gävlebocken?

Följ Gävlebockens liv o leverne

Snart är det jul

Amaryllis-2.JPG

Men först är det Nobel Week 2022

Julens växter - Återbruk

Botan skriver - "många av växterna hittar du i Tropiska växthuset, andra i Orangeriet.

Dag 1 - Fönsterlav
Dag 2 - Azalea
Dag 3 - Cyklamen

Dag 4 - Hyacint