Sidhuvudbild
Meny

Stadsträdgården

Pumphuset

Pumphuset_April_2013_02.jpg Många lockas åt det här hållet när de ser den intressanta byggnaden, Pumphuset, som troligen är landets finaste kommunaltekniska museum.

Pumphuset har öppet för allmän-heten med fri entré i samband med olika event. De erbjuder gratis studie-besök för alla typer av skolor och lokala grupper - mycket lärorikt

Uppsala stads vattenverk med pumphus och vattenledningsnät invigdes 1875. Det ersattes 1968 av Galgbackens vattenverk. Det vattenverk som anlades (1874?) 1875 byggde sin vattendistribution på grundvatten. Rullstensåsarna är rikt vattenförande och vattnet behöver inte behandlas före användning. Ännu långt in på 1900-talet släpptes det orenade spillvattnet från hushåll och fabriker ut i ån. I mitten av 1920-talet separerades ledningsnäten för spillvatten och dagvatten.

Omtyckt område

Stadsträdgården - några kallar den Stadsparken - är ett mycket omtyckt område för alla åldrar.

Här finns lekpark, konstverk, vackra planteringar, en damm,

Hur det hela startade

Området har ändrat karaktär, utvecklats genom århundraden. Det har använts för bete och odling och där hämtade men lera till tegelbruken.

När man går in via entrén vid Flustret är det första man ser en fontän från 1875. Den beställdes av källarmästare Carl Gustav Calleberg på Flustret hos en konstgjutare i Berlin. Calleberg skänkte den till staden.

Rhododrendonpartiet

1998-99 gjordes en upprustning av detta parti. Man anlade ett mer frodigt och artrikt område - en trädgårdslund, ett s k "woodland"

Grundtanken var att bygga upp ett parti med flera vegetationsskikt.

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.