Sidhuvudbild
Meny

Stadsträdgården

Pumphuset

Pumphuset_April_2013_02.jpg Många lockas åt det här hållet när de ser den intressanta byggnaden, Pumphuset, som troligen är landets finaste kommunaltekniska museum.

Pumphuset har öppet för allmän-heten med fri entré i samband med olika event. De erbjuder gratis studie-besök för alla typer av skolor och lokala grupper - mycket lärorikt

Uppsala stads vattenverk med pumphus och vattenledningsnät invigdes 1875. Det ersattes 1968 av Galgbackens vattenverk. Det vattenverk som anlades (1874?) 1875 byggde sin vattendistribution på grundvatten. Rullstensåsarna är rikt vattenförande och vattnet behöver inte behandlas före användning. Ännu långt in på 1900-talet släpptes det orenade spillvattnet från hushåll och fabriker ut i ån. I mitten av 1920-talet separerades ledningsnäten för spillvatten och dagvatten.

Omtyckt område

Stadsträdgården - några kallar den Stadsparken - är ett mycket omtyckt område för alla åldrar.

Här finns lekpark, konstverk, vackra planteringar, en damm,

Hur det hela startade

Området har ändrat karaktär, utvecklats genom århundraden. Det har använts för bete och odling och där hämtade men lera till tegelbruken.

När man går in via entrén vid Flustret är det första man ser en fontän från 1875. Den beställdes av källarmästare Carl Gustav Calleberg på Flustret hos en konstgjutare i Berlin. Calleberg skänkte den till staden.

Rhododrendonpartiet

1998-99 gjordes en upprustning av detta parti. Man anlade ett mer frodigt och artrikt område - en trädgårdslund, ett s k "woodland"

Grundtanken var att bygga upp ett parti med flera vegetationsskikt.

Hållplats Saluhallen och Stadsbiblioteket

Busshållplatserna Saluhallen och Stadsbiblioteket är förstärkta under Stora torgets ombyggnation.

Där går nu även linje 2 och linje 7. Båda linjerna har tät trafik och passerar Carolina Rediviva, Uppsala slott och Botaniska trädgården på vägen till och från S:t Eriks torg.

Linje 2 går till Gamla Uppsala Museum

Linje 6 och linje 9 har sina normala sträckningar.

Kommer du till Uppsala med buss eller tåg via Resecentrum kan du välja linje 9 till Stadsbiblioteket. Där kan du byta till linje 2 eller 7, åka till nästa hållplats Saluhallen eller ta en promenad över Fyrisån på 2,5 kvarter - vackert fotoläge från bron.

Åt andra hållet går linje 9 till Sävja kyrka och Linnés Sävja.

Hållplats Stadsbiblioteket.ger kortaste gångväg till Linnéträdgården

Se dig omkring när du klivit av bussen. Kommer du från city har du Smålands nation bakom ryggen. Kyrkans Hus ligger på andra sidan gatan och till höger öppnar sig Universitetsparken och Uppsala universitetshus.

Kyrkans Hus är det nationella kyrkokansliet - arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Ärkebiskopen Antjé Jackelé har sitt kansli där Kyrkokansliet företräder också Svenska kyrkan i utlandet.

Kommer du från området runt Carolina Rediviva och Botaniska trädgården har du det välkända - för alla nostalgiker - Ofvandahls Hovkonditoriet på anda sidan gatan och bakom ryggen ligger Kulturkvarteret Walmstedtska gården