Sidhuvudbild
Meny

Stadsträdgården

Pumphuset

Pumphuset_April_2013_02.jpg Många lockas åt det här hållet när de ser den intressanta byggnaden, Pumphuset, som troligen är landets finaste kommunaltekniska museum.

Pumphuset har öppet för allmän-heten med fri entré i samband med olika event. De erbjuder gratis studie-besök för alla typer av skolor och lokala grupper - mycket lärorikt

Uppsala stads vattenverk med pumphus och vattenledningsnät invigdes 1875. Det ersattes 1968 av Galgbackens vattenverk. Det vattenverk som anlades (1874?) 1875 byggde sin vattendistribution på grundvatten. Rullstensåsarna är rikt vattenförande och vattnet behöver inte behandlas före användning. Ännu långt in på 1900-talet släpptes det orenade spillvattnet från hushåll och fabriker ut i ån. I mitten av 1920-talet separerades ledningsnäten för spillvatten och dagvatten.

Omtyckt område

Stadsträdgården - några kallar den Stadsparken - är ett mycket omtyckt område för alla åldrar.

Här finns lekpark, konstverk, vackra planteringar, en damm,

Hur det hela startade

Området har ändrat karaktär, utvecklats genom århundraden. Det har använts för bete och odling och där hämtade men lera till tegelbruken.

När man går in via entrén vid Flustret är det första man ser en fontän från 1875. Den beställdes av källarmästare Carl Gustav Calleberg på Flustret hos en konstgjutare i Berlin. Calleberg skänkte den till staden.

Rhododrendonpartiet

1998-99 gjordes en upprustning av detta parti. Man anlade ett mer frodigt och artrikt område - en trädgårdslund, ett s k "woodland"

Grundtanken var att bygga upp ett parti med flera vegetationsskikt.

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag