Sidhuvudbild
Meny

Stora torget

Storatorget1773motVaksalatull.jpg

Torget skapades i samband med den stora gatuomläggningen på 1640-talet. Ett rätlinjigt system av gator
Beslutades att torget skulle ha "pampiga" fastigheter byggda i sten. Claus Eden (senare adlad Claes Edenberg) var en av dem som fick tomt. Han byggde det hus som efter olika ombyggnationer nu kallas Rådhuset.

Torgets historik - torget är ovanligt genom att det är ett av de två i Sverige som har stängda hörn, det andra finns i Piteå.

Torget byggdes om

Med start 2022 är nu Stora torget ombyggt.

Den 3 juni 2023 invigdes torget med pompa o ståt

Kandelabern

1881 beslöt stadsfullmäktige att förbättra belysningen på Stora torget - gaskandelabern sattes upp 1882

Beslutades om spårväg - kandelabern flyttades till Vaksala torg. Flyttas 1966/1971 till S:t Eriks torg och hösten 1999 placerades kandelabern åter på sin ursprungliga plats.
Den platsen fick kandelabern behålla tills det var dags att bygga om torget.

Kommunen räknade då med att helt ta bort kandelabern - tills man hittade en lämplig plats att ställa den på - så länge. Det blev ramaskri, de hade inte alls insett hur omtyckt kalabern är. En omröstning visade tydligt att medborgarna vill ha kvar kandelabern på torget.

Arkeologiska utgrävningar

Upplandsmuseets arkeologer fick uppdraget att följa omgestaltningen. Det blev många arkeologiska utgrävningar under nio månader.

Arkeologi under Stora torget - Resultat så här långt

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag