Sidhuvudbild
Meny

Skytteanum

Byggnaden har fått sitt namn efter Johan Skytte som donerade gården i samband med att han donerade den skytteanska professuren 1620.

DSCN3293.JPG Skytteanum som ägs av Skytteanska stiftelsen består av fyra delar:

Skytteanum – Den välkända tre våningar höga byggnaden som går i ett valv över Valv-gatan.

Husets äldsta delar härrör från medeltiden. Byggnaden rustades upp ordentligt under 1600-talet, men brandhärjades kraftigt år 1702 och fick mycket av dagens utseende vid 1709 års renovering

Atterbomska huset, Skytteanums gårdshus, från 1782 inrymde ursprungligen brygghus, bagarstuga, mangelbod och visthus. Det rymde också en spannmålsvind och två boningsrum. Numera finns där tjänsterum för lärare och forskare vid institutionen för statsvetenskap.

Stallbyggnader från 1700-talets senare del. Används idag som förråd.

Gaveln mot domkyrkan

Norragaveln.jpg Huset ingick i bogårdsmuren runt domkyrkan. De tre låga fördjupningarna i huset tillhörde den.

På gaveln finns en inskrifts-tavla av sten:
MEMORIAE, SACRUM. Testem grati animi pro magnis dextra Iehovae / Me quibus, has Skytte Iohannes / Aedes extruxi, in Duderhoff Baro liber. Eas ne / Quis violet; Deus est vindex. Tu has Christe, meosque / In landesque tuas, et publica commoda ferva/ 1626

Som översatt blir:
Till minne och tacksägelse för de stora gåvor, som Guds hand beskärt mig, har jag Johan Skytte, friherre till Duderhoff, uppbyggt detta hus. Må ingen göra det skada! Gud är en hämnare. Du, o Kristus, bevare detta hus och mina efterkom-mande, till din ära och det allmänna bästa! 1626.

Skytteanska trädgården

Trädgården med sina fruktträd och höga lindar är omgärdad av ett högt plank. Trädgården är indelad i tre delar, den förnämsta delen närmast huvudbygg-naden, stall- och fägården, samt nyttoträdgården med fruktträd, bärbuskar och odlingsland.

Nyttoträdgården blev väl dokumenterad när professor Jacob Lindblom lämnade den Skytteanska professuren som han innehaft 1781–1787. År 2000 lades trädgården om med 1792 års trädgårdsdesign som förebild.

Som UNT skriver - Skytteanska trädgården basunerar inte ut sin existens

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Spårfinnarna

Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld

Längs Klostergatan, från Fyrisån och fram till ingången till Stads-bibliotekets barnavdelning, växer ett nytt konststråk fram. Det riktar sig främst till barn och har barnlitteratur som tema.

Utvalda konstnärer är. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.