Sidhuvudbild
Meny

Skytteanum

Vissa byggnader väcker ens nyfikenhet mer än andra. En sådan byggnad är Skytteanum som ligger med en del av byggnaden tvärs över Valvgatan. Inga problem att ta sig igenom valvet, men snälla ställ dig inte under valvet och pröva akustiken genom att tjoa – högt och länge - framför allt inte när det är dags att sova.

Skytteanum är nämligen tjänstebostad för professor skytteanus, den professur i vältalighet och statskunskap (ursprungligen politik) som Johan Skytte donerade 1622. I hyllningstalet vid 300-årsminnet av dåvarande professor skytteanus, Rudolf Kjellén, betonade han att den Skytteanska professuren är den första kanslerns morgongåva till Uppsala universitet.

Skytteanum

DSCN3293.JPG Den välkända tre våningar höga byggnaden som går i ett valv över Valvgatan. Dess äldsta delar härrör från me-deltiden. Byggnaden rustades upp ordentligt när Johan Skytte köpte den. Den skada-des kraftigt vid stadsbranden 1702. Dagens utseende fick den till största delen vid 1709 års renovering

Fasaderna

På fasaderna står några bokstäver i järn - H J S F R - F M N T G. Bokstäverna står för Herr Johan Skytte Friherre Riksråd - Fru Maria Nääf till Grönsöö. Bokstäverna är inte ankarslutar.

På fasaden mot Fyrisån finns även en tavla med Johan Skyttes och Maria Näfs vapensköldar samt inskriften HER JOHAN SKYTTE FRV MARIA NAEFWE

På gaveln mot trädgården står siffrorna 1709. De markerar den stora ombyggnationen som gjordes det året. Skytteanum som var i dåligt skick skadades ordentligt vid branden 1702 och uthusen brann ned liksom planket och porten.

Gaveln mot domkyrkan

Norragaveln.jpg Huset ingick i bogårdsmuren runt domkyrkan. De tre låga fördjupningarna i huset tillhörde den.

På gaveln finns en inskrifts-tavla av sten:
MEMORIAE, SACRUM. Testem grati animi pro magnis dextra Iehovae / Me quibus, has Skytte Iohannes / Aedes extruxi, in Duderhoff Baro liber. Eas ne / Quis violet; Deus est vindex. Tu has Christe, meosque / In landesque tuas, et publica commoda ferva/ 1626

Som översatt blir:
Till minne och tacksägelse för de stora gåvor, som Guds hand beskärt mig, har jag Johan Skytte, friherre till Duderhoff, uppbyggt detta hus. Må ingen göra det skada! Gud är en hämnare. Du, o Kristus, bevare detta hus och mina efterkom-mande, till din ära och det allmänna bästa! 1626.

I Skytteanum finns även lokaler för den Statsvetenskapliga institutionen. Konferensrummet på entréplanet har fått namn efter Carl Carlsson Gyllenhielm. Hans stipendiedonation från 1629 gav två adliga studenter underhåll till att bo och studera i Skytteanum. Tidigare fanns studentrum på tredje våningen

Atterbomska huset

Atterbomska huset, Skytteanums gårdshus, byggdes 1782 av Jacob Lindblom under hans tid som skytteansk professor. Det inrymde ursprungligen brygghus, bagarstuga, mangelbod och visthus. Det rymde också en spannmålsvind och två boningsrum.

Där bodde senare gårdskarlen och vaktmästaren Frans Arvid Ahlström med sin familj. Gunilla Lindberg, som bodde i domtrapphuset, alltså högre upp, kunde se det Atterbomska huset över den mur som då fanns här.

Numera finns där tjänsterum för lärare och forskare vid institutionen för statsvetenskap.

Stallbyggnaderna byggdes upp efter branden 1702. Används idag som förråd.

Atterbomska huset har fått sitt namn av att Per Daniel Amadeus Atterbom bodde där åren 1807.1810.

Skytteanska trädgården

DSCN3062.JPG Trädgården med sina frukt-träd och höga lindar är om-gärdad av ett högt plank. Trädgården är indelad i tre delar, den förnämsta delen mangården närmast huvud-byggnaden, stall- och fägår-den, samt nyttoträdgården med fruktträd, bärbuskar och odlingsland.

Nyttoträdgården blev väl dokumenterad när professor Jacob Lindblom lämna-de den Skytteanska professuren som han innehaft 1781–1787. År 2000 lades trädgården om med 1792 års trädgårdsdesign som förebild.

Som UNT skriver - Skytteanska trädgården basunerar inte ut sin existens

Trädgården hotas

På 1960-talet hotades trädgården av expropriering. Göteborgs nationshus vid Drottninggatan såldes för 550 000 kr till firma Anders Diös .Det revs 1960, där skulle ett nytt bostadshus byggas och kravet kom på att ta en del av Skytteanums trädgård. Med förenade krafter av dåvarande patronen, den berömda konstnären Stellan Mörner, och professor skytteanus Carl Arvid Hessler - lyckades man stoppa större delen av förslaget. Det blev stort uppror och det slutade med ett den del av tomten som ligger närmast Drottninggatan fick lämnas.

Johan Skyttes boende

Johan Skytte och hans familj bodde aldrig i Skytteanum. Han köpte fastigheten till bostad för innehavaren av den skytteanska professuren.

Besök Grönsöö slott och lär mer om deras liv därFamiljen hade bland annat en fastighet i Stockholm vid Södermalmstorg 4. Johan Skytte uppförde huset på 1640-tale, han hann aldrig flytta in, men hans arvingar färdigställde byggnaden som stod klar senast 1649.

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag