Sidhuvudbild
Meny

Skytteanum

Vissa byggnader väcker ens nyfikenhet mer än andra. En sådan byggnad är Skytteanum som ligger med en del av byggnaden tvärs över Valvgatan. Inga problem att ta sig igenom valvet, men snälla ställ dig inte under valvet och pröva akustiken genom att tjoa – högt och länge - framför allt inte när det är dags att sova.

Skytteanum är nämligen tjänstebostad för professor skytteanus, den professur i vältalighet och statskunskap (ursprungligen politik) som Johan Skytte donerade 1622. I hyllningstalet vid 300-årsminnet av dåvarande professor skytteanus, Rudolf Kjellén, betonade han att den Skytteanska professuren är den första kanslerns morgongåva till Uppsala universitet.

Skytteanum

DSCN3293.JPG Den välkända tre våningar höga byggnaden som går i ett valv över Valvgatan. Dess äldsta delar härrör från me-deltiden. Byggnaden rustades upp ordentligt när Johan Skytte köpte den. Den skada-des kraftigt vid stadsbranden 1702. Dagens utseende fick den till största delen vid 1709 års renovering

Fasaderna

På fasaderna står några bokstäver i järn - H J S F R - F M N T G. Bokstäverna står för Herr Johan Skytte Friherre Riksråd - Fru Maria Nääf till Grönsöö. Bokstäverna är inte ankarslutar.

På fasaden mot Fyrisån finns även en tavla med johan Skyttes och Maria Näfs vapensköldar.samt inskriften HER JOHAN SKYTTE FRV MARIA NAEFWE

På gaveln mot trädgården står siffrorna 1709. De markerar den stora ombyggnationen som gjordes det året. Skytteanum som var i dåligt skick skadades ordentligt vid branden 1702 och uthusen brann ned liksom planket och porten.

Gaveln mot domkyrkan

Norragaveln.jpg Huset ingick i bogårdsmuren runt domkyrkan. De tre låga fördjupningarna i huset tillhörde den.

På gaveln finns en inskrifts-tavla av sten:
MEMORIAE, SACRUM. Testem grati animi pro magnis dextra Iehovae / Me quibus, has Skytte Iohannes / Aedes extruxi, in Duderhoff Baro liber. Eas ne / Quis violet; Deus est vindex. Tu has Christe, meosque / In landesque tuas, et publica commoda ferva/ 1626

Som översatt blir:
Till minne och tacksägelse för de stora gåvor, som Guds hand beskärt mig, har jag Johan Skytte, friherre till Duderhoff, uppbyggt detta hus. Må ingen göra det skada! Gud är en hämnare. Du, o Kristus, bevare detta hus och mina efterkom-mande, till din ära och det allmänna bästa! 1626.

I Skytteanum finns även lokaler för den Statsvetenskapliga institutionen. Konferensrummet på entréplanet har fått namn efter Carl Carlsson Gyllenhielm. Hans stipendiedonation från 1629 gav två adliga studenter underhåll till att bo och studera i Skytteanum. Tidigare fanns studentrum på tredje våningen

Atterbomska huset

Atterbomska huset, Skytteanums gårdshus, byggdes 1782 av Jacob Lindblom under hans tid som skytteansk professor. Det inrymde ursprungligen brygghus, bagarstuga, mangelbod och visthus. Det rymde också en spannmålsvind och två boningsrum.

Där bodde senare gårdskarlen och vaktmästaren Frans Arvid Ahlström med sin familj. Gunilla Lindberg, som bodde i domtrapphuset, alltså högre upp, kunde se det Atterbomska huset över den mur som då fanns här.

Numera finns där tjänsterum för lärare och forskare vid institutionen för statsvetenskap.

Stallbyggnaderna byggdes upp efter branden 1702. Används idag som förråd.

Atterbomska huset har fått sitt namn av att Per Daniel Amadeus Atterbom bodde där åren 1807.1810.

Skytteanska trädgården

DSCN3062.JPG Trädgården med sina frukt-träd och höga lindar är om-gärdad av ett högt plank. Trädgården är indelad i tre delar, den förnämsta delen mangården närmast huvud-byggnaden, stall- och fägår-den, samt nyttoträdgården med fruktträd, bärbuskar och odlingsland.

Nyttoträdgården blev väl dokumenterad när professor Jacob Lindblom lämna-de den Skytteanska professuren som han innehaft 1781–1787. År 2000 lades trädgården om med 1792 års trädgårdsdesign som förebild.

Som UNT skriver - Skytteanska trädgården basunerar inte ut sin existens

Trädgården hotas

På 1960-talet hotades trädgården av expropriering. Göteborgs nationshus vid Drottninggatan såldes för 550 000 kr till firma Anders Diös .Det revs 1960, där skulle ett nytt bostadshus byggas och kravet kom på att ta en del av Skytteanums trädgård. Med förenade krafter av dåvarande patronen, den berömda konstnären Stellan Mörner, och professor skytteanus Carl Arvid Hessler - lyckades man stoppa större delen av förslaget. Det blev stort uppror och det slutade med ett den del av tomten som ligger närmast Drottninggatan fick lämnas.

Johan Skyttes boende

Johan Skytte och hans familj bodde aldrig i Skytteanum. Han köpte fastigheten till bostad för innehavaren av den skytteanska professuren.

Grönsöö slott

Familjen hade bland annat en fastighet i Stockholm vid Södermalmstorg 4. Johan Skytte uppförde huset på 1640-tale, han hann aldrig flytta in, men hans arvingar färdigställde byggnaden som stod klar senast 1649.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Nu öppnas barockträdgården upp. Alla granar är planterade, i pion-kvarteret blommar snart dillpionen och i kvarteret närmast Carolina Rediviva blommar förskolebarnens tulpaner vackert.

Ta gärna en sväng längs norra muren också. Där blommar det alltid vacker på våren.

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Li Bennich-Björkmans nya bok

Det fanns inte ...

Sverige 500 år

Fira Sverige 500 år den 6:e juni 2023
Under 2023 firar Sverige 500 års jubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Därför firar vi varje år Sveriges nationaldag den 6 juni.

https://sverige500ar.se

Gustav Vasa 500 år

2023 uppmärksammar vi att det är 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung. Här har vi samlat spännande läsning om Gustav Eriksson och de fastigheter som har anknytning till hans liv och värv.

https://sfv.se/upptack-mer/gustav-vasa/

Uppsala domkyrka

Den 6 juni i år är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung

Värderingarna har kanske förändrats sedan 1500-talet, men samma frågor och teman som engagerade människorna då intresserar oss än idag.

Vasajubileum på Gripsholms slott

Gustav Vasa 500 år
På Vasaborgen Gripsholm, med landets bäst bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, uppmärksammas Vasajubileet genom föredrag, konsertserie och temavisningar.

2023 är ett jubileumsår för Sverige i dubbel bemärkelse. H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 – en händelse som fick stor betydelse för Sveriges utveckling.

Vasajubileet präglar året på Gripsholms slott. Det blir föredrag, konserter, visningar, barnaktiviteter och parkpromenader, med fokus på borgen, försvaret, politiken och familjen.

– Femhundraårsminnet av kungavalet i Strängnäs sätter strålkastarljuset på Gripsholm, som nationalmonument och som det slott i Sverige som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa. Ur alla vinklar blir han belyst och diskuterad under 2023.

Gustav Eriksson av Vasaätten är besynnerligt aktuell, trots de femhundra år som förflutit sedan kungavalet. Han är den skickligaste politikern som Sverige någonsin haft. För historiker, journalister, författare och inte minst vanligt folk väcker han fortfarande starka känslor och åsikter. Mer än någon kung ur det förflutna är han ständigt rykande aktuell, säger Jim Sjöberg, slottsuppsyningsman på Gripsholms slott.

Gripsholms Vasa-år startar i april med föredrag, temavisningar från maj, konsertserie med jubileumstema under sensommaren och en föredragsserie under hösten. Även årets påsk- och höstlov har tema Vasa. Bland föredragshållarna finns idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen, med ett särskilt intresse för kvinnorna inom monarkin, och historikern David Lindén, som specialiserat sig på maktens eviga mekanismer.

Veckorna kring Nationaldagen 6 juni kommer att uppmärksammas extra!

Detaljerat program och biljetter släpps den 1 mars.
Det samlade programmet finns på http://www.kungligaslotten.se/vasa500

Den 12 januari 1528, fyra år och sju månader efter att han blivit vald till kung, kröntes Gustav i Uppsala domkyrka till Sveriges konung.

Kalmar slott

I år är det 500 år sedan Gustav Vasa blev vald till kung. Det innebär att det blir ett historiskt år som kommer att uppmärksammas i hela Sverige.

Redan 2020 uppmärksammade Kalmar Slott detta med en utställning. Nu har utställningen Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt, åter intagit Kalmar Slott.

Utställningen visas från den 8 december 2022 till den 5 mars 2023.

https://kalmarslott.se/utstallningar/gustav-vasa

Strängnäs

Det var här han valdes till kung - för 500 år sedan - det som firas runt om i Sverige i år.

https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan

Intåget 1523

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Kom och fira 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/