Sidhuvudbild
Meny

The Svedberg

The Svedberg föddes 30 augusti 1884, dog den 25 februari 1971.

Han kom till Uppsala 1904, fil kand 1905, fil dr 1908 och fick en personlig professor i fysikalisk kemi 1912.

Han behöll den produktivitetstakten. The Svedberg besökte andra vetenskaps-män, byggde upp sitt nätverk och var också inbjuden att föreläsa på olika internationella konferenser.

Nobelpris

Fick Nobelpriset i kemi 1926 för sina undersökningar av kolloidala system (partiklar med storlek mellan 1 och 100 nanometer, till exempel proteiner), de stödde de teorier om Brownsk rörelse som Einstein och kollega lagt fram.

Utvecklade analytisk ultracentrifugen och visade bland annat att proteinmolekylerna har väldefinierade molekylvikter.

En svedberg, med beteckningen S, är en enhet som används för att mäta sedimentationskoefficienten vid ultracentrifugering.

Strålkirurgi och strålterapi.

T Svedberg arbetade med partikelstrålningens inverkan på olika makromole-kyler. Efter pensionen blev Gustaf Wernerinstitutet förste chef, 1957 introducerades strålkirurgi och strålterapi. Det blev senare The Svedberglaboratoriet

Den verksamheten är under avveckling. Läs den intressanta Historiken om Gustaf Werner-cyklotronens tillkomst, Gustaf Werner Institut, The Svedberg-laboratoriet samt användningsområden under de olika tidsperioderna

Tillsammans med Arne Tiselius lade han grunden till Uppsalas höga renommé inom biokemi.

The Svedberg har gett namn åt en geologisk formation på månen; nedslagskratern Svedberg.

Fritidsaktiviteter

The Svedbergs hobby var målning och botanik, inspirerades redan som barn av sin far. Oberoende var hans reste - ensam eller tillsammans en hustru eller i något vetenskapligt sammanhang så tog han varje tillfälle han fick att utforska växtlivet. Portör och växtpress var ständigt sällskap. Hans herbarium på 11000 ark finns på UU.

Fotografi var ett annat stort intresse, bl a fascinerad av tekniker för att upptäcka, återge och restaurera förlorade och osynliga textpartier i hand-skrifter med fotografins hjälp. Den kunskapen togs tillvara vid faksimilutgåvan av Codex Argentus, där den viktigaste aspekten var textens läsbarhet. Den gavs ut vid universitets 450-års-firande 1927

Pan spelar

Träreliefen heter Pan spelar och skapades 1955 av Bror Hjorth för Kemiska institutionen. Man ser både slottet och domkyrkan i bakgrunden. Modell för Pan sägs vara The Svedberg. Han var gift fyra gånger, hade tolv barn

Vreta udd

Hans olika familjer reste varje år på sommarsemestrar som gav möjlighet till bad, segling - avkoppling. De hade barnflicka och hembiträde.

The Svedberg köpte Vreta udd i början av 1930-talet och genom hans initiativ blev udden ett reservat redan år 1943. Han donerade området till Uppsala Universitet, då han ville skydda området mot bebyggelse och andra ingrepp. På tomten - orientaliska växter från olika resor.

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.