Sidhuvudbild
Meny

The Svedberg

The Svedberg föddes 30 augusti 1884, dog den 25 februari 1971.

Han kom till Uppsala 1904, fil kand 1905, fil dr 1908 och fick en personlig professor i fysikalisk kemi 1912.

Han behöll den produktivitetstakten. The Svedberg besökte andra veten-skapsmän, byggde upp sitt nätverk och var också inbjuden att föreläsa på olika internationella konferenser.

Nobelpris

Fick Nobelpriset i kemi 1926 för sina undersökningar av kolloidala system (partiklar med storlek mellan 1 och 100 nanometer, till exempel proteiner), de stödde de teorier om Brownsk rörelse som Einstein och kollega lagt fram.

Utvecklade analytiska ultracentrifugen och visade bland annat att protein-molekylerna har väldefinierade molekylvikter. Hemoglobinets var den första som bestämdes - tillsammans Robin Fåhreaus.

En svedberg, med beteckningen S, är en enhet som används för att mäta sedimentationskoefficienten vid ultracentrifugering.

Strålkirurgi och strålterapi.

The Svedberg arbetade med partikelstrålningens inverkan på olika makro-molekyler. Efter pensionen blev han Gustaf Werner-institutets förste chef, 1957 introducerades strålkirurgi och strålterapi. Det blev senare The Svedberglaboratoriet

Den verksamheten är under avveckling. Läs den intressanta Historiken om Gustaf Werner-cyklotronens tillkomst, Gustaf Werner Institut, The Svedberg-laboratoriet samt användningsområden under de olika tidsperioderna

Tillsammans med Arne Tiselius lade han grunden till Uppsalas höga renommé inom biokemi.

The Svedberg har gett namn åt en geologisk formation på månen; nedslagskratern Svedberg.

Fritidsaktiviteter

The Svedbergs hobby var målning och botanik, inspirerades redan som barn av sin far. Oberoende var hans reste - ensam eller tillsammans med en hustru eller i något vetenskapligt sammanhang så tog han varje tillfälle han fick att utforska växtlivet. Portör och växtpress var ständigt sällskap. Hans herbarium på 11000 ark finns på UU.

Fotografi var ett annat stort intresse, bl a fascinerad av tekniker för att upptäcka, återge och restaurera förlorade och osynliga textpartier i hand-skrifter med fotografins hjälp. Den kunskapen togs tillvara vid faksimilutgåvan av Codex Argentus, där den viktigaste aspekten var textens läsbarhet. Den gavs ut vid universitets 450-års-firande 1927

Pan spelar

Träreliefen heter Pan spelar och skapades 1955 av Bror Hjorth för Kemiska institutionen. Man ser både slottet och domkyrkan i bakgrunden. Modell för Pan sägs vara The Svedberg.

The Svedberg var gift fyra gånger, de fick tillsammans tolv barn

Vreta udd

Hans olika familjer reste varje år på sommarsemestrar som gav möjlighet till bad, segling - avkoppling. De hade barnflicka och hembiträde.

The Svedberg köpte Vreta udd i början av 1930-talet och genom hans initiativ blev udden ett reservat redan år 1943. Han ville skydda området mot bebyggelse och andra ingrepp. På tomten prunkade orientaliska växter, en del hemförda från hans många utländska resor.

The Svedberg överlät eller donerade sin fastighet på Vreta udd till Uppsala universitet 1959. Eftersom naturreservatet bildades långt tidigare var det alltså redan skyddat när Svedberg överlät fastigheten. Markägaren hade ansvar för skötseln, alltså först Svedberg och därefter Uppsala universitet, ända fram till 2000 när Länsstyrelsen tog över som förvaltare.

1926 fick The Svedberg Nobelpriset i kemi - "for his work on disperse systems".

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Årets hedersupplänning

Årets hedersupplänning är Ulf Landegren

2023 års utmärkelse tilldelas forskaren och entreprenören Ulf Landegren. Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet, har i sin forskning varit en pionjär inom utvecklingen av tekniker som varit av central betydelse för att studera genetisk variation och uttrycket av genernas produkter i form av proteiner. Hans banbrytande arbete har haft stort inflytande inom områden som cancerforskning, genetiska sjukdomar och infektionsdetektion.

Med sitt forskarteam har han byggt en svårslagen patentportfölj, uppfinningar som i sin tur lagt grund för en rad framgångsrika företag. Han har varit en viktig mentor och inspirationskälla för många unga forskare och en förebild för att finna vägar för att forskningen ska leda till både samhällsnytta och utveckling av nya företag. Med sin starka lokala förankring har Ulf också betytt mycket för Uppsala universitet och Uppsala län.

Som vem som helst

Vernissage 29 september

Fotoutställningen Som vem som helst belyser människor med Downs syndrom och frågor om allas lika värde genom att lyfta fram personen snarare än diagnosen.
Utställningen genomförs som en del av kampanjen Vi ❤ Rocktober som pågår under hela oktober på Skandia Fastigheters köpcentrum runt om i landet. Rocktober som firas globalt under oktober, är också känd som Down Syndrome Awareness Month och syftar, precis som namnet skvallrar om, till att öka allmänhetens medvetenhet om vad Downs syndrom är. Men också vad det inte är. Genom att öka förståelsen och kunskapsnivån bidrar Rocktober både till att förändra attityder och att bemöta fördomar.

Sverige 500 år

Fira Sverige 500 år den 6:e juni 2023
Under 2023 firar Sverige 500 års jubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Därför firar vi varje år Sveriges nationaldag den 6 juni.

https://sverige500ar.se

Gustav Vasa 500 år

2023 uppmärksammar vi att det är 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung. Här har vi samlat spännande läsning om Gustav Eriksson och de fastigheter som har anknytning till hans liv och värv.

https://sfv.se/upptack-mer/gustav-vasa/

Vasajubileum på Gripsholms slott

Gustav Vasa 500 år
På Vasaborgen Gripsholm, med landets bäst bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, uppmärksammas Vasajubileet genom föredrag, konsertserie och temavisningar.

2023 är ett jubileumsår för Sverige i dubbel bemärkelse. H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 – en händelse som fick stor betydelse för Sveriges utveckling.

– Femhundraårsminnet av kungavalet i Strängnäs sätter strålkastarljuset på Gripsholm, som nationalmonument och som det slott i Sverige som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa. Ur alla vinklar blir han belyst och diskuterad under 2023.

Mariefred

Nytt konstverk i Mariefred.

Strängnäs

Det var här han valdes till kung - för 500 år sedan - det som firas runt om i Sverige i år.

https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan

Intåget 1523

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/