Sidhuvudbild
Meny

The Svedberg

The Svedberg föddes 30 augusti 1884, dog den 25 februari 1971.

Han kom till Uppsala 1904, fil kand 1905, fil dr 1908 och fick en personlig professor i fysikalisk kemi 1912.

Han behöll den produktivitetstakten. The Svedberg besökte andra vetenskaps-män, byggde upp sitt nätverk och var också inbjuden att föreläsa på olika internationella konferenser.

Nobelpris

Fick Nobelpriset i kemi 1926 för sina undersökningar av kolloidala system (partiklar med storlek mellan 1 och 100 nanometer, till exempel proteiner), de stödde de teorier om Brownsk rörelse som Einstein och kollega lagt fram.

Utvecklade analytisk ultracentrifugen och visade bland annat att proteinmolekylerna har väldefinierade molekylvikter.

En svedberg, med beteckningen S, är en enhet som används för att mäta sedimentationskoefficienten vid ultracentrifugering.

Strålkirurgi och strålterapi.

T Svedberg arbetade med partikelstrålningens inverkan på olika makromole-kyler. Efter pensionen blev Gustaf Wernerinstitutet förste chef, 1957 introducerades strålkirurgi och strålterapi. Det blev senare The Svedberglaboratoriet

Den verksamheten är under avveckling. Läs den intressanta Historiken om Gustaf Werner-cyklotronens tillkomst, Gustaf Werner Institut, The Svedberg-laboratoriet samt användningsområden under de olika tidsperioderna

Tillsammans med Arne Tiselius lade han grunden till Uppsalas höga renommé inom biokemi.

The Svedberg har gett namn åt en geologisk formation på månen; nedslagskratern Svedberg.

Fritidsaktiviteter

The Svedbergs hobby var målning och botanik, inspirerades redan som barn av sin far. Oberoende var hans reste - ensam eller tillsammans en hustru eller i något vetenskapligt sammanhang så tog han varje tillfälle han fick att utforska växtlivet. Portör och växtpress var ständigt sällskap. Hans herbarium på 11000 ark finns på UU.

Fotografi var ett annat stort intresse, bl a fascinerad av tekniker för att upptäcka, återge och restaurera förlorade och osynliga textpartier i hand-skrifter med fotografins hjälp. Den kunskapen togs tillvara vid faksimilutgåvan av Codex Argentus, där den viktigaste aspekten var textens läsbarhet. Den gavs ut vid universitets 450-års-firande 1927

Pan spelar

Träreliefen heter Pan spelar och skapades 1955 av Bror Hjorth för Kemiska institutionen. Man ser både slottet och domkyrkan i bakgrunden. Modell för Pan sägs vara The Svedberg. Han var gift fyra gånger, hade tolv barn

Vreta udd

Hans olika familjer reste varje år på sommarsemestrar som gav möjlighet till bad, segling - avkoppling. De hade barnflicka och hembiträde.

The Svedberg köpte Vreta udd i början av 1930-talet och genom hans initiativ blev udden ett reservat redan år 1943. Han donerade området till Uppsala Universitet, då han ville skydda området mot bebyggelse och andra ingrepp. På tomten - orientaliska växter från olika resor.

Hållplats Saluhallen och Stadsbiblioteket

Busshållplatserna Saluhallen och Stadsbiblioteket är förstärkta under Stora torgets ombyggnation.

Där går nu även linje 2 och linje 7. Båda linjerna har tät trafik och passerar Carolina Rediviva, Uppsala slott och Botaniska trädgården på vägen till och från S:t Eriks torg.

Linje 2 går till Gamla Uppsala Museum

Linje 6 och linje 9 har sina normala sträckningar.

Kommer du till Uppsala med buss eller tåg via Resecentrum kan du välja linje 9 till Stadsbiblioteket. Där kan du byta till linje 2 eller 7, åka till nästa hållplats Saluhallen eller ta en promenad över Fyrisån på 2,5 kvarter - vackert fotoläge från bron.

Åt andra hållet går linje 9 till Sävja kyrka och Linnés Sävja.

Hållplats Stadsbiblioteket.ger kortaste gångväg till Linnéträdgården

Se dig omkring när du klivit av bussen. Kommer du från city har du Smålands nation bakom ryggen. Kyrkans Hus ligger på andra sidan gatan och till höger öppnar sig Universitetsparken och Uppsala universitetshus.

Kyrkans Hus är det nationella kyrkokansliet - arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Ärkebiskopen Antjé Jackelé har sitt kansli där Kyrkokansliet företräder också Svenska kyrkan i utlandet.

Kommer du från området runt Carolina Rediviva och Botaniska trädgården har du det välkända - för alla nostalgiker - Ofvandahls Hovkonditoriet på anda sidan gatan och bakom ryggen ligger Kulturkvarteret Walmstedtska gården