Sidhuvudbild
Meny

The Svedberg

The Svedberg föddes 30 augusti 1884, dog den 25 februari 1971.

Han kom till Uppsala 1904, fil kand 1905, fil dr 1908 och fick en personlig professor i fysikalisk kemi 1912.

Han behöll den produktivitetstakten. The Svedberg besökte andra veten-skapsmän, byggde upp sitt nätverk och var också inbjuden att föreläsa på olika internationella konferenser.

Nobelpris

Fick Nobelpriset i kemi 1926 för sina undersökningar av kolloidala system (partiklar med storlek mellan 1 och 100 nanometer, till exempel proteiner), de stödde de teorier om Brownsk rörelse som Einstein och kollega lagt fram.

Utvecklade analytiska ultracentrifugen och visade bland annat att protein-molekylerna har väldefinierade molekylvikter. Hemoglobinets var den första som bestämdes - tillsammans Robin Fåhreaus.

En svedberg, med beteckningen S, är en enhet som används för att mäta sedimentationskoefficienten vid ultracentrifugering.

Strålkirurgi och strålterapi.

The Svedberg arbetade med partikelstrålningens inverkan på olika makro-molekyler. Efter pensionen blev han Gustaf Werner-institutets förste chef, 1957 introducerades strålkirurgi och strålterapi. Det blev senare The Svedberglaboratoriet

Den verksamheten är under avveckling. Läs den intressanta Historiken om Gustaf Werner-cyklotronens tillkomst, Gustaf Werner Institut, The Svedberg-laboratoriet samt användningsområden under de olika tidsperioderna

Tillsammans med Arne Tiselius lade han grunden till Uppsalas höga renommé inom biokemi.

The Svedberg har gett namn åt en geologisk formation på månen; nedslagskratern Svedberg.

Fritidsaktiviteter

The Svedbergs hobby var målning och botanik, inspirerades redan som barn av sin far. Oberoende var hans reste - ensam eller tillsammans med en hustru eller i något vetenskapligt sammanhang så tog han varje tillfälle han fick att utforska växtlivet. Portör och växtpress var ständigt sällskap. Hans herbarium på 11000 ark finns på UU.

Fotografi var ett annat stort intresse, bl a fascinerad av tekniker för att upptäcka, återge och restaurera förlorade och osynliga textpartier i hand-skrifter med fotografins hjälp. Den kunskapen togs tillvara vid faksimilutgåvan av Codex Argentus, där den viktigaste aspekten var textens läsbarhet. Den gavs ut vid universitets 450-års-firande 1927

Pan spelar

Träreliefen heter Pan spelar och skapades 1955 av Bror Hjorth för Kemiska institutionen. Man ser både slottet och domkyrkan i bakgrunden. Modell för Pan sägs vara The Svedberg.

The Svedberg var gift fyra gånger, de fick tillsammans tolv barn

Vreta udd

Hans olika familjer reste varje år på sommarsemestrar som gav möjlighet till bad, segling - avkoppling. De hade barnflicka och hembiträde.

The Svedberg köpte Vreta udd i början av 1930-talet och genom hans initiativ blev udden ett reservat redan år 1943. Han ville skydda området mot bebyggelse och andra ingrepp. På tomten prunkade orientaliska växter, en del hemförda från hans många utländska resor.

The Svedberg överlät eller donerade sin fastighet på Vreta udd till Uppsala universitet 1959. Eftersom naturreservatet bildades långt tidigare var det alltså redan skyddat när Svedberg överlät fastigheten. Markägaren hade ansvar för skötseln, alltså först Svedberg och därefter Uppsala universitet, ända fram till 2000 när Länsstyrelsen tog över som förvaltare.

1926 fick The Svedberg Nobelpriset i kemi - "for his work on disperse systems".

Stubbe.jpg

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag