Sidhuvudbild
Meny

Olof Rudbeck

Olof Rudbeck  Foto Anders Damberg Olof Rudbeck var ett universalgeni och om inte om varit - i form av stadsbranden 1702 - så hade Uppsala haft mer att visa upp av allt det som han hann med under sina 72 år varav de flesta i Uppsala. Han är en av Uppsala universitets mest betydande personligheter genom alla sekler.

1648 kom Olof Rudbeck till Uppsala för att studera. Han var son till biskopen i Västerås Johannes Rudbeckius som varit hovpredikant och biktfader till Gustav II Adolf. Det fanns ett förtroendefullt förhållande mellan dem och även med den blivande drottningen Kristina.

Ulf Pettersson

Ulf Pettersson: ”Olof Rudbeck har kommit i skuggan av Linné - men i mina ögon är det han som är Uppsalas stora snille. Det är ofattbart att så mycket talang kunde rymmas i en enda människas hjärna.”

Så hyllade professorn i medicinsk genetik sin namnkunnige 1600-talsföreträdare inom läkekonsten - som ju bara var ett av de många vetenskapsområden där Rudbeck verkade.

Än mer namnkunnig är Ulf Pettersson som 2019 fick motta Olof Rudbeckpriset som delas ut till ”en forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse”.

Det skedde under Olof Rudbeckdagen som är ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinsk forskning.

Arrangörer är Upsala Läkareförening och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. De betonar att med Olof Rudbeck som förebild hoppas de kunna inspirera och främja medicinskvetenskap och forskning samt klinisk verksamhet. Välkomna!

Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet har fått sitt namn från Olof Rudbeck den äldre som gjorde det som ofta benämns som den första vetenskapliga upptäckt som gjorts av en svensk. Han upptäckte då lymfan och dess vägar i människokroppen.

Den bärande tanken vid planeringen av Rudbecklaboratoriet var att skapa en ny typ av tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i syfte att utveckla nya och effektivare metoder för molekylär diagnostik och nya terapier. Utöver universitetets forskningsin-stitutioner har också Akademiska sjukhuset klinisk verksamhet med patientmottagningar här. På Rudbecklaboratoriet finns BioVis - Biological Visualisation med teknikerna Microscopy, Flow Cytometery, Electron Microscopy och Image Analysis

Rudbeck åker till Nederländerna

Genom sin far, Johannes Rudbeck, som varit med Gustav II Adolf ute i krig och därefter fortsatte som hovpredikant, fick Olof Rudbeck nära kontakt med drottning Kristina när de båda var i Uppsala. Rudbeck fick demonstrera sin upptäckt av lymfkärlen

Drottning Kristina och Axel Oxenstierna hade ett gemensamt mål - att säkerställa universitetets kompetens. Anatomi och medicin var två ämnesområden som behövde utvecklas. Båda valde att ge stipendier till Rudbeck.

Olof Rudbeck visade sig vara den rätte studenten att skicka till Nederländerna, till Leiden. Han kom att vara där från september 1653 till sommaren nästa år. Det blev en kort vistelse. Då hade drottning Kristina abdikerat och Axel Oxenstierna blivit sjuk, han avled i augusti 1654 och Olof Rudbeck fick åka hem

Trädgårdar

Rudbeck hann uppleva delar av odlingsåret, och han beställde de fröer, lökar och rötter som fanns att tillgå innan han reste hem. Hans gode vän ombesörjde transporten till Uppsala av det övriga som han beställt.

Hemma i Uppsala fanns inte längre de områden han blivit lovad av sina gynnare. I stället ordnade han så att han fick använda en tomt i Svartbäcken som hans blivande svärmor ägde.

Inte heller fanns den tjänst som han blivit lovad

I tryck efter 300 år!

Renässansmänniskan Olof Rudbeck d.ä., professor i medicin och kunnig i det mesta, ville avbilda världens alla växter – från det minsta ogräset på Uppsalaslätten till påfågelsliljan från Mexico. Det blev 6 000 växtporträtt i naturlig storlek. Utvalda delar av Blombokens rika flora kommer nu i tryck för första gången.

Arbetet med det monumentala floraverket påbörjades under 1670-talet. Rudbecks avsikt var att i tolv band avbilda växterna i träsnitt av naturlig storlek. Parallellt framställdes ett bildverk, Blomboken, som omfattar ca 3 500 färgplanscher i akvarell med uppskattningsvis 6 000 växter. Detta skulle användas som förlaga vid färgläggning av de svart/vita träsnitten. Som konstnärer engagerade Olof Rudbeck sina barn och studenter. Projektet tog en ände med förskräckelse under den stora stadsbranden i Uppsala 1702. I branden förstördes de flesta av de färdigskurna tryckstockarna och en stor del av de ark man redan hunnit trycka. 25 års arbete gick till spillo. Dock överlevde elva av Blombokens tolv delar katastrofen. Några månader efter branden dog Olof Rudbeck d.ä.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Årets hedersupplänning

Årets hedersupplänning är Ulf Landegren

2023 års utmärkelse tilldelas forskaren och entreprenören Ulf Landegren. Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet, har i sin forskning varit en pionjär inom utvecklingen av tekniker som varit av central betydelse för att studera genetisk variation och uttrycket av genernas produkter i form av proteiner. Hans banbrytande arbete har haft stort inflytande inom områden som cancerforskning, genetiska sjukdomar och infektionsdetektion.

Med sitt forskarteam har han byggt en svårslagen patentportfölj, uppfinningar som i sin tur lagt grund för en rad framgångsrika företag. Han har varit en viktig mentor och inspirationskälla för många unga forskare och en förebild för att finna vägar för att forskningen ska leda till både samhällsnytta och utveckling av nya företag. Med sin starka lokala förankring har Ulf också betytt mycket för Uppsala universitet och Uppsala län.

Som vem som helst

Vernissage 29 september

Fotoutställningen Som vem som helst belyser människor med Downs syndrom och frågor om allas lika värde genom att lyfta fram personen snarare än diagnosen.
Utställningen genomförs som en del av kampanjen Vi ❤ Rocktober som pågår under hela oktober på Skandia Fastigheters köpcentrum runt om i landet. Rocktober som firas globalt under oktober, är också känd som Down Syndrome Awareness Month och syftar, precis som namnet skvallrar om, till att öka allmänhetens medvetenhet om vad Downs syndrom är. Men också vad det inte är. Genom att öka förståelsen och kunskapsnivån bidrar Rocktober både till att förändra attityder och att bemöta fördomar.

Sverige 500 år

Fira Sverige 500 år den 6:e juni 2023
Under 2023 firar Sverige 500 års jubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Därför firar vi varje år Sveriges nationaldag den 6 juni.

https://sverige500ar.se

Gustav Vasa 500 år

2023 uppmärksammar vi att det är 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung. Här har vi samlat spännande läsning om Gustav Eriksson och de fastigheter som har anknytning till hans liv och värv.

https://sfv.se/upptack-mer/gustav-vasa/

Vasajubileum på Gripsholms slott

Gustav Vasa 500 år
På Vasaborgen Gripsholm, med landets bäst bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, uppmärksammas Vasajubileet genom föredrag, konsertserie och temavisningar.

2023 är ett jubileumsår för Sverige i dubbel bemärkelse. H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 – en händelse som fick stor betydelse för Sveriges utveckling.

– Femhundraårsminnet av kungavalet i Strängnäs sätter strålkastarljuset på Gripsholm, som nationalmonument och som det slott i Sverige som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa. Ur alla vinklar blir han belyst och diskuterad under 2023.

Mariefred

Nytt konstverk i Mariefred.

Strängnäs

Det var här han valdes till kung - för 500 år sedan - det som firas runt om i Sverige i år.

https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan

Intåget 1523

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/