Sidhuvudbild
Meny

Olof Rudbeck

Olof Rudbeck  Foto Anders Damberg Olof Rudbeck var ett universalgeni och om inte om varit - i form av stadsbranden 1702 - så hade Uppsala haft mer att visa upp av allt det som han hann med under sina 72 år varav de flesta i Uppsala. Han är en av Uppsala universitets mest betydande personligheter genom alla sekler.

1648 kom Olof Rudbeck till Uppsala för att studera. Han var son till biskopen i Västerås Johannes Rudbeckius som varit hovpredikant och biktfader till Gustav II Adolf. Det fanns ett förtroendefullt förhållande mellan dem och även med den blivande drottningen Kristina.

Ulf Pettersson

Ulf Pettersson: ”Olof Rudbeck har kommit i skuggan av Linné - men i mina ögon är det han som är Uppsalas stora snille. Det är ofattbart att så mycket talang kunde rymmas i en enda människas hjärna.”

Så hyllade professorn i medicinsk genetik sin namnkunnige 1600-talsföreträdare inom läkekonsten - som ju bara var ett av de många vetenskapsområden där Rudbeck verkade.

Än mer namnkunnig är Ulf Pettersson som 2019 fick motta Olof Rudbeckpriset som delas ut till ”en forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse”.

Det skedde under Olof Rudbeckdagen som är ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinsk forskning.

Arrangörer är Upsala Läkareförening och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. De betonar att med Olof Rudbeck som förebild hoppas de kunna inspirera och främja medicinskvetenskap och forskning samt klinisk verksamhet. Välkomna!

Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet har fått sitt namn från Olof Rudbeck den äldre som gjorde det som ofta benämns som den första vetenskapliga upptäckt som gjorts av en svensk. Han upptäckte då lymfan och dess vägar i människokroppen.

Den bärande tanken vid planeringen av Rudbecklaboratoriet var att skapa en ny typ av tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i syfte att utveckla nya och effektivare metoder för molekylär diagnostik och nya terapier. Utöver universitetets forskningsin-stitutioner har också Akademiska sjukhuset klinisk verksamhet med patientmottagningar här. På Rudbecklaboratoriet finns BioVis - Biological Visualisation med teknikerna Microscopy, Flow Cytometery, Electron Microscopy och Image Analysis

Rudbeck åker till Nederländerna

Genom sin far, Johannes Rudbeck, som varit med Gustav II Adolf ute i krig och därefter fortsatte som hovpredikant, fick Olof Rudbeck nära kontakt med drottning Kristina när de båda var i Uppsala. Rudbeck fick demonstrera sin upptäckt av lymfkärlen

Drottning Kristina och Axel Oxenstierna hade ett gemensamt mål - att säkerställa universitetets kompetens. Anatomi och medicin var två ämnesområden som behövde utvecklas. Båda valde att ge stipendier till Rudbeck.

Olof Rudbeck visade sig vara den rätte studenten att skicka till Nederländerna, till Leiden. Han kom att vara där från september 1653 till sommaren nästa år. Det blev en kort vistelse. Då hade drottning Kristina abdikerat och Axel Oxenstierna blivit sjuk, han avled i augusti 1654 och Olof Rudbeck fick åka hem

Trädgårdar

Rudbeck hann uppleva delar av odlingsåret, och han beställde de fröer, lökar och rötter som fanns att tillgå innan han reste hem. Hans gode vän ombesörjde transporten till Uppsala av det övriga som han beställt.

Hemma i Uppsala fanns inte längre de områden han blivit lovad av sina gynnare. I stället ordnade han så att han fick använda en tomt i Svartbäcken som hans blivande svärmor ägde.

Inte heller fanns den tjänst som han blivit lovad

Blomboken

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.