Sidhuvudbild
Meny

Olof Rudbeck

Olof Rudbeck  Foto Anders Damberg Olof Rudbeck var ett universalgeni och om inte om varit - i form av stadsbranden 1702 - så hade Uppsala haft mer att visa upp av allt det som han hann med under sina 72 år varav de flesta i Uppsala. Han är en av Uppsala universitets mest betydande personligheter genom alla sekler.

1648 kom Olof Rudbeck till Uppsala för att studera. Han var son till biskopen i Västerås Johannes Rudbeckius som varit hovpredikant och biktfader till Gustav II Adolf. Det fanns ett förtroendefullt förhållande mellan dem och även med den blivande drottningen Kristina.

Ulf Pettersson

Ulf Pettersson: ”Olof Rudbeck har kommit i skuggan av Linné - men i mina ögon är det han som är Uppsalas stora snille. Det är ofattbart att så mycket talang kunde rymmas i en enda människas hjärna.”

Så hyllade professorn i medicinsk genetik sin namnkunnige 1600-talsföreträdare inom läkekonsten - som ju bara var ett av de många vetenskapsområden där Rudbeck verkade.

Än mer namnkunnig är Ulf Pettersson som 2019 fick motta Olof Rudbeckpriset som delas ut till ”en forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse”.

Det skedde under Olof Rudbeckdagen som är ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinsk forskning.

Arrangörer är Upsala Läkareförening och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. De betonar att med Olof Rudbeck som förebild hoppas de kunna inspirera och främja medicinskvetenskap och forskning samt klinisk verksamhet. Välkomna!

Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet har fått sitt namn från Olof Rudbeck den äldre som gjorde det som ofta benämns som den första vetenskapliga upptäckt som gjorts av en svensk. Han upptäckte då lymfan och dess vägar i människokroppen.

Den bärande tanken vid planeringen av Rudbecklaboratoriet var att skapa en ny typ av tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i syfte att utveckla nya och effektivare metoder för molekylär diagnostik och nya terapier. Utöver universitetets forskningsin-stitutioner har också Akademiska sjukhuset klinisk verksamhet med patientmottagningar här. På Rudbecklaboratoriet finns BioVis - Biological Visualisation med teknikerna Microscopy, Flow Cytometery, Electron Microscopy och Image Analysis

Rudbeck åker till Nederländerna

Genom sin far, Johannes Rudbeck, som varit med Gustav II Adolf ute i krig och därefter fortsatte som hovpredikant, fick Olof Rudbeck nära kontakt med drottning Kristina när de båda var i Uppsala. Rudbeck fick demonstrera sin upptäckt av lymfkärlen

Drottning Kristina och Axel Oxenstierna hade ett gemensamt mål - att säkerställa universitetets kompetens. Anatomi och medicin var två ämnesområden som behövde utvecklas. Båda valde att ge stipendier till Rudbeck.

Olof Rudbeck visade sig vara den rätte studenten att skicka till Nederländerna, till Leiden. Han kom att vara där från september 1653 till sommaren nästa år. Det blev en kort vistelse. Då hade drottning Kristina abdikerat och Axel Oxenstierna blivit sjuk, han avled i augusti 1654 och Olof Rudbeck fick åka hem

Trädgårdar

Rudbeck hann uppleva delar av odlingsåret, och han beställde de fröer, lökar och rötter som fanns att tillgå innan han reste hem. Hans gode vän ombesörjde transporten till Uppsala av det övriga som han beställt.

Hemma i Uppsala fanns inte längre de områden han blivit lovad av sina gynnare. I stället ordnade han så att han fick använda en tomt i Svartbäcken som hans blivande svärmor ägde.

Inte heller fanns den tjänst som han blivit lovad

I tryck efter 300 år!

Renässansmänniskan Olof Rudbeck d.ä., professor i medicin och kunnig i det mesta, ville avbilda världens alla växter – från det minsta ogräset på Uppsalaslätten till påfågelsliljan från Mexico. Det blev 6 000 växtporträtt i naturlig storlek. Utvalda delar av Blombokens rika flora kommer nu i tryck för första gången.

Arbetet med det monumentala floraverket påbörjades under 1670-talet. Rudbecks avsikt var att i tolv band avbilda växterna i träsnitt av naturlig storlek. Parallellt framställdes ett bildverk, Blomboken, som omfattar ca 3 500 färgplanscher i akvarell med uppskattningsvis 6 000 växter. Detta skulle användas som förlaga vid färgläggning av de svart/vita träsnitten. Som konstnärer engagerade Olof Rudbeck sina barn och studenter. Projektet tog en ände med förskräckelse under den stora stadsbranden i Uppsala 1702. I branden förstördes de flesta av de färdigskurna tryckstockarna och en stor del av de ark man redan hunnit trycka. 25 års arbete gick till spillo. Dock överlevde elva av Blombokens tolv delar katastrofen. Några månader efter branden dog Olof Rudbeck d.ä.

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag