Sidhuvudbild
Meny

Olof Rudbeck

Olof Rudbeck  Foto Anders Damberg Olof Rudbeck var ett universalgeni och om inte om varit - i form av stadsbranden 1702 - så hade Uppsala haft mer att visa upp av allt det som han hann med under sina 72 år varav de flesta i Uppsala. Han är en av Uppsala universitets mest betydande personligheter genom seklerna.

Han var professor i medicin och förutom professuren i medicin som även omfattade botaniken, undervisade han i arkitektur, ingenjörsvetenskap, matematik, astronomi, musik och fornkunskap.

Hans skaparkraft lever kvar och blommar - han är urfadern för staden botaniska trädgård. Anatomiska teatern är ett annat "storverk".
.

..

Ulf Pettersson

Ulf Pettersson: ”Olof Rudbeck har kommit i skuggan av Linné - men i mina ögon är det han som är Uppsalas stora snille. Det är ofattbart att så mycket talang kunde rymmas i en enda människas hjärna.”

Så hyllade professorn i medicinsk genetik sin namnkunnige 1600-talsföreträdare inom läkekonsten - som ju bara var ett av de många vetenskapsområden där Rudbeck verkade.

Än mer namnkunnig är Ulf Pettersson som 2019 fick motta Olof Rudbeckpriset som delas ut till ”en forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse”.

Det skedde under Olof Rudbeckdagen som är ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinsk forskning.

Arrangörer är Upsala Läkareförening och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. De betonar att med Olof Rudbeck som förebild hoppas de kunna inspirera och främja medicinskvetenskap och forskning samt klinisk verksamhet. Välkomna!

Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet har fått sitt namn från Olof Rudbeck den äldre som gjorde det som ofta benämns som den första vetenskapliga upptäckt som gjorts av en svensk. Han upptäckte då lymfan och dess vägar i människokroppen.

Den bärande tanken vid planeringen av Rudbecklaboratoriet var att skapa en ny typ av tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i syfte att utveckla nya och effektivare metoder för molekylär diagnostik och nya terapier. Utöver universitetets forskningsin-stitutioner har också Akademiska sjukhuset klinisk verksamhet med patientmottagningar här. På Rudbecklaboratoriet finns även BioVis Platform med sina avancerade instrument för flödescytometri och mikroskopi

Följ gärna den utveckling som pågår dygnet runt - en häftig presentation är Picture of the week - There you can find amazing images from IGP researchers.

Rudbeck åker till Nederländerna

Genom sin far, Johannes Rudbeck, som varit med Gustav II Adolf ute i krig och därefter fortsatte som hovpredikant, fick Olof Rudbeck nära kontakt med drottning Kristina när de båda var i Uppsala. Rudbeck fick demonstrera sin upptäckt av lymfkärlen

Drottning Kristina och Axel Oxenstierna hade ett gemensamt mål - att säkerställa universitetets kompetens. Anatomi och medicin var två ämnesområden som behövde utvecklas. Båda valde att ge stipendier till Rudbeck.

Olof Rudbeck visade sig vara den rätte studenten att skicka till Nederländerna, till Leiden. Han kom att vara där från september 1653 till sommaren nästa år. Det blev en kort vistelse. Då hade drottning Kristina abdikerat och Axel Oxenstierna blivit sjuk, han avled i augusti 1654 och Olof Rudbeck fick åka hem

Trädgårdar

Rudbeck hann uppleva delar av odlingsåret, och han beställde de fröer, lökar och rötter som fanns att tillgå innan han reste hem. Hans gode vän ombesörjde transporten till Uppsala av det övriga som han beställt.

Hemma i Uppsala fanns inte längre de områden han blivit lovad av sina gynnare. I stället ordnade han så att han fick använda en tomt i Svartbäcken som hans blivande svärmor ägde.

Inte heller fanns den tjänst som han blivit lovad

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Spårfinnarna

Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld

Längs Klostergatan, från Fyrisån och fram till ingången till Stads-bibliotekets barnavdelning, växer ett nytt konststråk fram. Det riktar sig främst till barn och har barnlitteratur som tema.

Utvalda konstnärer är. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.