Sidhuvudbild
Meny

Nathan Söderblom

Hans och hustru Annas grav

Foto Paul Sandberg Om man inte tänkt på Nathan Söderblom tidigare så gör man det säkert när man får syn på den pampiga gravhällen i domkyrkan. På den finns symboler som var viktiga för honom.

Konstnären är Christian Eriksson.

Nathan Söderblom dog den 12 juli 1931 och begravdes den 18 juli. Då gjordes ett undantag från det redan mer än hundra år gamla förbudet att begrava inne i kyrkorna.

Hans hustru Anna dog 16 augusti 1955, hennes urna ligger också där.

Staty

Bror Hjorth  Foto B Nordenman Även den staty som står i I Odinslund ger en påminnelse om Nathan Söderblom - som dock är lätt att missa, att gå förbi. En liten staty av en stor man – konstnären är Bror Hjorth.

Statyn restes 1993 (Svenska kyrkans jubelår) men skapades redan 1931 då Bror Hjorth hoppades att kommunen skulle hedra att Nathan Söderblom tilldelats Nobels fredspris 1930.Gården bakom statyn är Ärkebiskopsgården där numera Martin Modéus bor. Där bodde Nathan Söderblom med sin familj under åren 1914/15-1931, hustru Anna och många barn.

Det var en stor förbättring jämfört med Stabby prästgård som de tidigare bott i både när det gällde avståndet till domkyrkan och husets storlek.

Ärkebiskop

Nathan Söderblom utnämndes till ärkebiskop 20 maj 1914, men vigdes först den 8 november. Det var första gången sedan 1670 som det hände, att en svensk ärkebiskop vigdes. Föregångarna var redan vigda till biskopar när de fick det ämbetet.

Porträtt

DSCN2272.JPG Det finns två porträtt av honom i full skrud/ornat, den ena hänger i Helga Trefaldig-hetskyrkan som var hans prebendekyrka.

Den andra på Uppsala slott, längs trappan upp till Riks-salen. Där står han framför altaret vid invigningen av den Svenska Margaretakyrkan i Oslo 1925.

Konstnären är Emanuel Vigeland.

Tavlan hänger i en del av slottet som inte är öppet för allmänheten.

I Katedralkaféet hänger ett porträtt från 1926 - konstnären är Sam Uhrdin

Internationell

Redan som student vid teologiska fakulteten blev han inbjuden till ett internationellt studentmöte i USA. De två månaderna kom att påverka hans utveckling, han mötte en kultiverad, intellektuell grupp människor som visade på ett annat liv än i Trönö där han växte upp. Ansvarstagande socialt, mång-fald och akademisk forskning vid Yale.

Hemma igen fortsatte han med de teologiska studierna och språk

Familjen

Gifte sig 1894 med Anna f. Forsell

T.f. pastor i Svenska Församlingen i Paris och sjömanspräst i Dunkerque, Calais och Boulogne.
Doktorerade vid Sorbonne 1901.

Det första barnet dog tidigt, nästa var Helge som föddes i Paris liksom

Flyttade hem, professor vid Uppsala universitet och kyrkoherde vid Helga Trefaldighetskyrkan. Bodde i Stabby prästgård - prebende.

Gustaf Frödings begravning

När Gustaf Fröding avled den 8 februari 1911 tog hans systrar direkt kontakt med Nathan Söderblom

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag