Sidhuvudbild
Meny

Nathan Söderblom

Hans och hustru Annas grav

Foto Paul Sandberg Om man inte tänkt på Nathan Söderblom tidigare så gör man det säkert när man får syn på den pampiga gravhällen i domkyrkan. På den finns symboler som var viktiga för honom.

Konstnären är Christian Eriksson.

Nathan Söderblom dog den 12 juli 1931 och begravdes den 18 juli. Då gjordes ett undantag från det redan mer än hundra år gamla förbudet att begrava inne i kyrkorna.

Hans hustru Anna dog 16 augusti 1955, hennes urna ligger också där.

Staty

Bror Hjorth  Foto B Nordenman Även den staty som står i I Odinslund ger en påminnelse om Nathan Söderblom - som dock är lätt att missa, att gå förbi. En liten staty av en stor man – konstnären är Bror Hjorth.

Statyn restes 1993 (Svenska kyrkans jubelår) men skapades redan 1931 då Bror Hjorth hoppades att kommunen skulle hedra att Nathan Söderblom tilldelats Nobels fredspris 1930.Gården bakom statyn är Ärkebiskopsgården där numera Martin Modéus bor. Där bodde Nathan Söderblom med sin familj under åren 1914/15-1931, hustru Anna och många barn.

Det var en stor förbättring jämfört med Stabby prästgård som de tidigare bott i både när det gällde avståndet till domkyrkan och husets storlek.

Ärkebiskop

Nathan Söderblom utnämndes till ärkebiskop 20 maj 1914, men vigdes först den 8 november. Det var första gången sedan 1670 som det hände, att en svensk ärkebiskop vigdes. Föregångarna var redan vigda till biskopar när de fick det ämbetet.

Porträtt

DSCN2272.JPG Det finns två porträtt av honom i full skrud/ornat, den ena hänger i Helga Trefaldig-hetskyrkan som var hans prebendekyrka.

Den andra på Uppsala slott, längs trappan upp till Riks-salen. Där står han framför altaret vid invigningen av den Svenska Margaretakyrkan i Oslo 1925.

Konstnären är Emanuel Vigeland.

Tavlan hänger i en del av slottet som inte är öppet för allmänheten.

I Katedralkaféet hänger ett porträtt från 1926 - konstnären är Sam Uhrdin

Internationell

Redan som student vid teologiska fakulteten blev han inbjuden till ett internationellt studentmöte i USA. De två månaderna kom att påverka hans utveckling, han mötte en kultiverad, intellektuell grupp människor som visade på ett annat liv än i Trönö där han växte upp. Ansvarstagande socialt, mång-fald och akademisk forskning vid Yale.

Hemma igen fortsatte han med de teologiska studierna och språk

Familjen

Gifte sig 1894 med Anna f. Forsell

T.f. pastor i Svenska Församlingen i Paris och sjömanspräst i Dunkerque, Calais och Boulogne.
Doktorerade vid Sorbonne 1901.

Det första barnet dog tidigt, nästa var Helge som föddes i Paris liksom

Flyttade hem, professor vid Uppsala universitet och kyrkoherde vid Helga Trefaldighetskyrkan. Bodde i Stabby prästgård - prebende.

Gustaf Frödings begravning

När Gustaf Fröding avled den 8 februari 1911 tog hans systrar direkt kontakt med Nathan Söderblom

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/