Sidhuvudbild
Meny

Nathan Söderblom

Hans och hustru Annas grav

Foto Paul Sandberg Om man inte tänkt på Nathan Söderblom tidigare så gör man det säkert när man får syn på den pampiga gravhällen i domkyrkan. På den finns symboler som var viktiga för honom.

Konstnären är Christian Eriksson.

Nathan Söderblom dog den 12 juli 1931 och begravdes den 18 juli. Då gjordes ett undantag från det redan mer än hundra år gamla förbudet att begrava inne i kyrkorna.

Hans hustru Anna dog 16 augusti 1955, hennes urna ligger också där.

Staty

Bror Hjorth  Foto B Nordenman Även den staty som står i I Odinslund ger en påminnelse om Nathan Söderblom - som dock är lätt att missa, att gå förbi. En liten staty av en stor man – konstnären är Bror Hjorth.

Statyn restes 1993 (Svenska kyrkans jubelår) men skapades redan 1931 då Bror Hjorth hoppades att kommunen skulle hedra att Nathan Söderblom tilldelats Nobels fredspris 1930.Gården bakom statyn är Ärkebiskopsgården där numera Antje Jackelén bor tillsammans med sin man Heinz. Där bodde Nathan Söderblom med sin familj under åren 1914/15-1931, hustru Anna och många barn.

Det var en stor förbättring jämfört med Stabby prästgård som de tidigare bott i både när det gällde avståndet till domkyrkan och husets storlek.

Ärkebiskop

Nathan Söderblom utnämndes till ärkebiskop 20 maj 1914, men vigdes först den 8 november. Det var första gången sedan 1670 som det hände, att en svensk ärkebiskop vigdes. Föregångarna var redan vigda till biskopar när de fick det ämbetet.

Det finns två porträtt av honom i full skrud/ornat, den ena hänger i Helga Trefaldighetskyrkan som var hans prebendekyrka och den andra på Uppsala slott, längs trappan upp till Rikssalen. Där står han framför altaret vid invigningen av den svenska Margareta-kyrkan i Oslo 1925. Konstnären är Emanuel Vigeland. Tavlan hänger i en del av slottet som inte är öppet för allmänheten.

I Katedralkafeet hänger ett porträtt från 1926 - konstnären är Sam Uhrdin

Internationell

Redan som student vid teologiska fakulteten blev han inbjuden till ett internationellt studentmöte i USA. De två månaderna kom att påverka hans utveckling, han mötte en kultiverad, intellektuell grupp människor som visade på ett annat liv än i Trönö där han växte upp. Ansvarstagande socialt, mångfald och akademisk forskning vid Yale.

Hemma igen fortsatte han med de teologiska studierna och språk

Familjen

Gift sig med Anna f. Forsell

T.f. pastor i Svenska Församlingen i Paris och sjömanspräst i Dunkerque, Calais och Boulogne.
Doktorerade vid Sorbonne.

Det första barnet dog tidigt, nästa var Helge som föddes i Paris liksom

Flyttade hem, professor vid Uppsala universitet och kyrkoherde vid Helga Trefaldighetskyrkan. Bodde i Stabby prästgård - prebende.

Gustaf Frödings begravning

Gustaf Fröding avled den 8 februari tog hans systrar direkt kontakt med Nathan Söderblom

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Spårfinnarna

Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld

Längs Klostergatan, från Fyrisån och fram till ingången till Stads-bibliotekets barnavdelning, växer ett nytt konststråk fram. Det riktar sig främst till barn och har barnlitteratur som tema.

Utvalda konstnärer är. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.