Sidhuvudbild
Meny

Dag Hammarskjöld

Dag-H-framfor-varldskartan.JPG

Nu är han borta - och är det inte

Detta är rubriken på Barbro "Bang" Alvings referat av Dag Hammarskjölds begravning.

Läs referatet - hela världen kom till Uppsala för att hedra och ta avsked av denna man som var den ende svensk som i modern tid påverkat världs-historien. Många minnen finns som denna film. Den börjar på Bulltofta där kistorna med olycksplanets omkomna besättning på Trans Airs flygplan lämnades. Planet flög vidare till Bromma med stoften av de tre svenska FN-soldaterna, Dag Hammarskjölds sex utländska medarbetare där Bill Ranallo, hans allt i allo, var en samt den kista med hans stoft som fördes med bil till Uppsala.

Nu är han hemma - och är det inte

Dag10.jpg Men han är tillbaka, ingen behöver nu tvivla på att Dag Hammarskjöld räknade Uppsala som sin hemstad.

TACK landshövding Göran Enander som tog initiativet till detta konstverk och samlade alla berörda.

Minnesmärket på Uppsala slotts borggård invigdes på FN-dagen den 24 oktober 2021

Konstnären är Charlotte Gyllenhammar

FN:s Generalsekreterare

On 10 April 1953, Dag Hammarskjöld takes the oath of office as Secretary-General of the United Nations.

Dagen innan möttes Dag Hammarskjöld på flygplatsen Idlewilde i New York av sin företrädare Tryggve Lie med orden: Välkommen till världens svåraste jobb.

Valet av Dag Hammarskjöld var överraskande för många. Det kan man kalla en sensation skrev Tage Elander i sin dagbok.

Han överraskade också med sitt arbetssätt, sitt ledarskap som byggde på FN:s stadgar och på väl genomtänkta och grundade beslut. Han började ge presskonferenser som gav pressen fakta att skriva om. Där kom även hans personliga integritet i dagen.

Några av Dag Hammarskjölds insatser som lever vidare är de fredsbevarande styrkorna, han blev även känd för den tysta diplomatin. Hans intellektuella kapacitet och hans osedvanliga arbetsförmåga var imponerande. Kofi Annans höga uppfattning om honom är välkänd.

Dag Hammarskjölds Uppsala

DSCN58683.jpg

2011, då det var 50 år efter flygolyckan, gjordes denna film - som ger en finstämd bild av Dag Hammarskjöld och hans Uppsala.

Dag Hammarskjöld Foundation
We are an autonomous non-governmental organisation in Uppsala founded by the Swedish Parliament and governed by an international Board of Trustees.

Dag Hammarskjöldbiblioteket grundades 1966 för att hedra minnet av Dag Hammarskjöld. Initiativtagare var dåvarande ordföranden i stadsfullmäktige Blenda Ljungberg. Biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek

Alltsedan starten ligger fokus på FNs arbete och dokumentation. DagDok är din guide till FN-dokumentationen som sammanställts av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Dess syfte är att hjälpa dig att hitta FN-rapporter och dokument, samt bakgrundsinformation om FN:s organisation och verksam-hetsområden. Biblioteket är depåbibliotek för Förenta Nationerna.

Biblioteket har tagit fram en video som ger en finstämd bild av Dag Hammarskjöld och Uppsala. Videon är producerad av Öhrn Media i samarbete med Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Biblioteket finns på Slottsgränd 3 i den byggnad som kallas Regnellianum

Fritid

Fotografering var ett stort fritidsintresse hos honom. Det väcktes när han som tonåring eskorterade sin mor till Åre under hennes semester och fick göra fjällturer med fotografen samen Nils Thomasson. Se filmen Thomassonen Fuelhkie

Nils Thomasson kom varje år till Distinget. Han kom även till Dag Hammarskjölds begravning.

Dag Hammarskjöld tog varje tillfälle att få fjällvandra i Jämtland och Lappland. Han blev ledamot i STF:s styrelse och efter en tid dess vice ordförande en plats han behöll även under tiden i New York.

Dag Hammarskjöldsleden

Dag Hammarskjöldsleden är en modern pilgrimsled i hjärtat av den svenska fjällvärlden. Den startar i Abisko och följer Kungsleden, innan den efter drygt nio mil når Nikkaluokta.

Bo Beskow o hans familj

BoBeskowsmalningFNMG09b.jpg Dag Hammarskjöld blev porträtterad av Bo Beskow när han lämnade Riksbankens styrelse.

Bo Beskow skrev en bok Dag Hammarskjöld: ett porträtt för att visa på den man som han och hans familj och vänner hade lärt känna.

Bo Beskow skapade målningen i Meditationsrummet i FN-skrapan i New York.

Greta och Bo Beskow ordnade ett ordentligt firande på Dag Hammarskjölds 50-årsdag, inte så spartanskt som den internationella pressen gissade. Det fanns mycket att njuta av bakom de fördragna gardinerna.

Mängder av telegram anlände, bland annat ett från Chou En-lai med texten - Flygarna kommer att friges.

Dag H: Chou En-lai för mig framstår som den överlägsnaste hjärna jag hittills mött på utrikespolitikens fält

Backåkra

Inspirerad av Bo Beskow, köpte Dag H ett stuga i närheten av deras i Hagestad. Dag H fick inte tillfälle att besöka den så ofta.Han hade alltid sällskap av sin allt i allo Bill Ranallo.

Några år senare förvärvades den betydligt större gården Backåkra några kilometer därifrån. Gården var starkt förfallen och i behov av en genom-gripande upprustning. Dag följde arbetet aktivt från New York, han hade hjälp av Bo Beskow och juristen, sedermera akademiledamoten Sture Petrén.

Gården fick namnet Amiralitet efter Julien Gracqs roman Vid Syrternas stränder.

Hammarskjölds tanke var att sedan ”äventyret” var slut tillbringa en del av året på Backåkra. Där skulle han i avskildhet meditera och minnas, läsa och skriva men också samla vänner omkring sig. Mot taksparrarna i den stora samlingssalen skulle stiga ”sorlet från lärda män och från Hagestads bönder”.

Sista gången Dag H besökte Backåkra var 1959, då restaureringsarbetena ännu inte avslutats.

Citat från Bangs referat

Den vackraste stunden kommer sist. När kyrkogården tömts, när nästan bara familjen Hammarskjöld är kvar, när solen sjunker bakom almarnas lövmassor, stiger den siste fram.

Det är en äldre man i den granna lappdräkten, han haltar lätt när han går stegen för att bocka för graven och ta släkten i hand. Han är en hälsning från den svenska värld där Dag Hammarskjöld sökte sig till en av sin styrkas källor, där han rörde sig i den stora tystnaden och de stora perspektiven ”under aftonstjärnans skimrande smältvattensdroppe i vårblått dunkel”.

Dag Hammarskjöld har denna dag hyllats som vår epoks omistlige. Han har samlat ett kungahus vid sin bår. Ringarna på vattnet går ut över hela jorden: gator döps efter honom, fonder sväller i hans namn, hans bild skall flyga över haven på minnesfrimärken. Men själv har han, av den långa utsynen från de lappländska fjällkammarna, lärt: ”... den tvingar oss att behålla sinnet för proportionerna och på rätt sätt känna vår litenhet och tillfällighet”.

Svenska Akademien

Vagmarke.jpg Han blev invald i Svenska Akademien 18 mars 1954 på stol nr 17 - där han efter-trädde sin far Hjalmar. Det var första gången i Akademiens historia som en son efter-trädde sin far.

Han höll direktörstalet vid högtidssammankomsten 1957 om Carl von Linné.

Citatet ovan som finns i Fredens och Bönens kapell i Uppsala domkyrka är från Dag Hammarskjölds Vägmärken. Det lades in 2005 i samband med högtidlighållandet av att det var 100 år sedan han föddes.

Charlotte Precht har i "Respekt för ordet” Form och existentiell tematik i Dag Hammarskjölds Vägmärken fascinerats av Dag Hammarskjölds parallella världar, den yttre som den finns dokumenterad i yrkes-och familjesam-manhang och den inre som den stiger fram i dagboken.

Postumt

Dag Hammarskjöld fick Nobels fredspris postumt 1961

Dag Hammarskjöld spoke of the influence of his parents: “From generations of soldiers and government officials on my father’s side I inherited a belief that no life was more satisfactory than one of selfless service to your country – or humanity. This service required a sacrifice of all personal interests, but likewise the courage to stand up unflinchingly for your convictions. From scholars and clergymen on my mother’s side, I inherited a belief that, in the very radical sense of the Gospels, all men were equals as children of God, and should be met and treated by us as our masters in God.”

Han blev ombedd att skriva en artikel till STF:s årsbok - han arbetade med den på sin sista resa i Afrika. Titeln blev Slottsbacken och den publicerades i Årsboken 1962.

Familjegraven

Foto B Nordenman

Hjalmar Hammarskjölds familjegrav används vid alla de tillfällen då någon vill hylla Dag Hammarskjölds minne.

Tiden i Uppsala

BysteniSlottsbacken.jpg Dag Hammarskjöld var två år när han kom till Uppsala och flyttade in med familjen på slottet - hans far Hjalmar hade blivit landshövding. Hans mor hette Agnes och hans bröder Bo, Åke och Sten

Gick i förberedande skola hos den legendariska Hildur Aksels-son, först i Villa Tomtebo, sedan på Skolgatan 39 vid Magdeburg.

Började 1916 i klass 3:6 i Högre Allmänna Läroverket - Katedral-skolan. Studentexamen maj 1923. Betygen var tolv A, fem a och ett B i gymnastik

Familjen umgicks med Anna och Nathan Söderblom och deras 10 barn, Dag och sonen Jon Olof var klasskamrater. Elin och Ludvig Stavenow och deras hem var en tredje central mötesplats. Farbror Ludde var universitetsrektor åren 1918-1929.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna förnyas

Det är nu dags att byta ut granpy-ramiderna, granhäckarna och hagtornsträden i Botaniska träd-gårdens barockdel.

Projektet har redan börjat. 50 gran-pyramider och 360 meter granhäck har tagits ned. Våren 2023 planteras nya granar och 16 nya hagtornsträd.

Li Bennich-Björkmans nya bok

Det fanns inte ...

Sverige 500 år

Fira Sverige 500 år den 6:e juni 2023
Under 2023 firar Sverige 500 års jubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Därför firar vi varje år Sveriges nationaldag den 6 juni.

https://sverige500ar.se

Gustav Vasa 500 år

2023 uppmärksammar vi att det är 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung. Här har vi samlat spännande läsning om Gustav Eriksson och de fastigheter som har anknytning till hans liv och värv.

https://sfv.se/upptack-mer/gustav-vasa/

Uppsala domkyrka

Den 6 juni i år är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung

Välkommen på temavisningar söndag 5 mars och söndag 16 april. Då får du möta Gustav Vasa och Margareta Eriksdotter Leijonhufvud (gestaltade av guiderna Bengt och Fredrica) och höra dem berätta om sin familj och sin samtid,

Värderingarna har kanske förändrats sedan 1500-talet, men samma frågor och teman som engagerade människorna då intresserar oss än idag.

Vasajubileum på Gripsholms slott

Gustav Vasa 500 år
På Vasaborgen Gripsholm, med landets bäst bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, uppmärksammas Vasajubileet genom föredrag, konsertserie och temavisningar.

2023 är ett jubileumsår för Sverige i dubbel bemärkelse. H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 – en händelse som fick stor betydelse för Sveriges utveckling.

Vasajubileet präglar året på Gripsholms slott. Det blir föredrag, konserter, visningar, barnaktiviteter och parkpromenader, med fokus på borgen, försvaret, politiken och familjen.

– Femhundraårsminnet av kungavalet i Strängnäs sätter strålkastarljuset på Gripsholm, som nationalmonument och som det slott i Sverige som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa. Ur alla vinklar blir han belyst och diskuterad under 2023.

Gustav Eriksson av Vasaätten är besynnerligt aktuell, trots de femhundra år som förflutit sedan kungavalet. Han är den skickligaste politikern som Sverige någonsin haft. För historiker, journalister, författare och inte minst vanligt folk väcker han fortfarande starka känslor och åsikter. Mer än någon kung ur det förflutna är han ständigt rykande aktuell, säger Jim Sjöberg, slottsuppsyningsman på Gripsholms slott.

Gripsholms Vasa-år startar i april med föredrag, temavisningar från maj, konsertserie med jubileumstema under sensommaren och en föredragsserie under hösten. Även årets påsk- och höstlov har tema Vasa. Bland föredragshållarna finns idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen, med ett särskilt intresse för kvinnorna inom monarkin, och historikern David Lindén, som specialiserat sig på maktens eviga mekanismer.

Veckorna kring Nationaldagen 6 juni kommer att uppmärksammas extra!

Detaljerat program och biljetter släpps den 1 mars.
Det samlade programmet finns på http://www.kungligaslotten.se/vasa500

Den 12 januari 1528, fyra år och sju månader efter att han blivit vald till kung, kröntes Gustav i Uppsala domkyrka till Sveriges konung.

Kalmar slott

I år är det 500 år sedan Gustav Vasa blev vald till kung. Det innebär att det blir ett historiskt år som kommer att uppmärksammas i hela Sverige.

Redan 2020 uppmärksammade Kalmar Slott detta med en utställning. Nu har utställningen Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt, åter intagit Kalmar Slott.

Utställningen visas från den 8 december 2022 till den 5 mars 2023.

https://kalmarslott.se/utstallningar/gustav-vasa

Strängnäs

Det var här han valdes till kung - för 500 år sedan - det som firas runt om i Sverige i år.

https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan

Intåget 1523

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Kom och fira 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/