Sidhuvudbild
Meny

Dag Hammarskjöld

Nu är han borta - och är det inte

Detta är rubriken på Barbro "Bang" Alvings referat av Dag Hammarskjölds begravning.

Läs referatet - hela världen kom till Uppsala för att hedra och ta avsked av denna man som var den ende svensk som i modern tid påverkat världshistorien

Dag Hammarskjöld framför världskartan

FN:s Generalsekreterare

On 10 April 1953, Dag Hammarskjöld takes the oath of office as Secretary-General of the United Nations.

Dagen innan möttes Dag Hammarskjöld på Idlewildeflygplatsen i New York av sin företrädare Tryggve Lie med orden: Välkommen till världens svåraste jobb.

Valet av Dag Hammarskjöld var överraskande för många. Det kan man kalla en sensation skrev Tage Elander i sin dagbok.

Han överraskade också med sitt arbetssätt, sitt ledarskap som byggde på FN:s stadgar och på väl genomtänkta och grundade beslut. Han började ge press-konferenser som gav pressen fakta att skriva om. Där kom även hans personliga integritet i dagen.

Några av Dag Hammarskjölds insatser som lever vidare är de fredsbevarande styrkorna, han blev även känd för den tysta diplomatin. Hans intellektuella kapacitet och hans osedvanliga arbetsförmåga var imponerande. Kofi Annans höga uppfattning om honom är välkänd.

Dag Hammarskjölds Uppsala

DSCN58683.jpg

Dag Hammarskjöld Foundation
We are an autonomous non-governmental organisation in Uppsala founded by the Swedish Parliament and governed by an international Board of Trustees.

Dag Hammarskjöldbiblioteket grundades 1966 för att hedra minnet av Dag Hammarskjöld. Alltsedan starten ligger fokus på FNs arbete och dokumen-tation. Initiativtagare var dåvarande ordföranden i stadsfullmäktige Blenda Ljungberg.

Biblioteket har tagit fram en video som ger en finstämd bild av Dag Hammarskjöld och Uppsala

Biblioteket är depåbibliotek för Förenta Nationerna. Det finns i Regnellianum

Fritid

Fotografering var ett stort fritidsintresse hos honom. Det väcktes när han som tonåring eskorterade sin mor till Åre under hennes semester och fick göra fjällturer med fotografen samen Nils Thomasson.

Nils Thomasson kom varje år till Distinget

Dag Hammarskjöld tog varje tillfälle att få fjällvandra i Jämtland och Lappland. Han blev ledamot i STF:s styrelse och efter en tid dess vice ordförande en plats han behöll även under tiden i New York.

Bo Beskow o hans familj

BoBeskowsmalningFNMG09b.jpg Dag Hammarskjöld blev porträtterad av Bo Beskow när han lämnade Riksbankens styrelse.

De kom att bli nära vänner och Dag H köpte ett fritidshus i Hagestad i närheten av familjen Beskow.

Bo Beskow skrev en bok Dag Hammarskjöld: ett porträtt för att visa på den man som han och hans familj och vänner hade lärt känna.

Bo Beskow skapade målningen i Meditationsrummet i FN-skrapan i New York.Familjen Beskow ordnade ett ordentligt firande på Dag Hammarskjölds 50-årsdag, inte så spartanskt som den internationella pressen gissade. Det fanns mycket att njuta av bakom de fördragna gardinerna.

Mängder av telegram anlände, bland annat ett från Chou En-lai med texten - Flygarna kommer att friges.

Dag H: Chou En-lai för mig framstår som den överlägsnaste hjärna jag hittills mött på utrikespolitikens fält

Backåkra

Inspirerad av Bo Beskow, köpte Dag H ett stuga i närheten av Hagestad. Dag H fick inte tillfälle att besöka den så ofta, han hade då sällskap av sin allt i allo Bill Rallo.

Några år senare förvärvades den betydligt större gården Backåkra några kilometer därifrån. Gården var starkt förfallen och i behov av en genomgripande upprustning. Dag följde arbetet aktivt från New York, han hade hjälp av Bo Beskow och juristen, sedermera akademiledamoten Sture Petrén.

Gården fick namnet Amiralitet efter Julien Gracqs roman Vid Syrternas stränder.

Hammarskjölds tanke var att sedan ”äventyret” var slut tillbringa en del av året på Backåkra. Där skulle han i avskildhet meditera och minnas, läsa och skriva men också samla vänner omkring sig. Mot taksparrarna i den stora samlingssalen skulle stiga ”sorlet från lärda män och från Hagestads bönder”.

Sista gången Dag H besökte Backåkra var 1959, då restaureringsarbetena ännu inte avslutats.

Citat från Bangs referat

Den vackraste stunden kommer sist. När kyrkogården tömts, när nästan bara familjen Hammarskjöld är kvar, när solen sjunker bakom almarnas lövmassor, stiger den siste fram.

Det är en äldre man i den granna lappdräkten, han haltar lätt när han går stegen för att bocka för graven och ta släkten i hand. Han är en hälsning från den svenska värld där Dag Hammarskjöld sökte sig till en av sin styrkas källor, där han rörde sig i den stora tystnaden och de stora perspektiven ”under aftonstjärnans skimrande smältvattensdroppe i vårblått dunkel”.

Dag Hammarskjöld har denna dag hyllats som vår epoks omistlige. Han har samlat ett kungahus vid sin bår. Ringarna på vattnet går ut över hela jorden: gator döps efter honom, fonder sväller i hans namn, hans bild skall flyga över haven på minnesfrimärken. Men själv har han, av den långa utsynen från de lappländska fjällkammarna, lärt: ”... den tvingar oss att behålla sinnet för proportionerna och på rätt sätt känna vår litenhet och tillfällighet”.

Planeringen pågår - nästa år har det gått 60 år

Kulturnämnden har avsatt medel för konstnärlig gestaltning över Dag Hammarskjöld vid Uppsala slott. Det inledande arbetet med projektet har startat. Ett konstprogram har i samband med att det var 60 år sedan han avled arbetats fram i enlighet med Uppsala kommuns riktlinjer för arbetet med offentlig konst.

Gestaltningen kan bidra till att stärka Uppsalas identitet som fredsstad.

Konstprogram för konstnärlig gestaltning vid Uppsala slott till minne av Dag Hammarskjöld och hans gärning

Svenska Akademien

Vagmarke.jpg Blev invald i Svenska Akademien 18 mars 1954 på stol nr 17 - där han efter-trädde sin far Hjalmar.

Han höll direktörstalet vid högtidssammankomsten 1957 om Carl von Linné.

Citatet ovan som finns i Fredens och Bönens kapell i Uppsala domkyrka är från Dag Hammarskjölds Vägmärken. Det lades in 2005 i samband med högtidlig-hållandet av att det var 100 år sedan han föddes.

Charlotte Precht har i "Respekt för ordet” Form och existentiell tematik i Dag Hammarskjölds Vägmärken fascinerats av Dag Hammarskjölds parallella världar, den yttre som den finns dokumenterad i yrkes-och familjesammanhang och den inre som den stiger fram i dagboken.

Postumt

Dag Hammarskjöld fick Nobels fredspris postumt 1961

Dag Hammarskjöld spoke of the influence of his parents: “From generations of soldiers and government officials on my father’s side I inherited a belief that no life was more satisfactory than one of selfless service to your country – or humanity. This service required a sacrifice of all personal interests, but likewise the courage to stand up unflinchingly for your convictions. From scholars and clergymen on my mother’s side, I inherited a belief that, in the very radical sense of the Gospels, all men were equals as children of God, and should be met and treated by us as our masters in God.”

Han blev ombedd att skriva en artikel till STF:s årsbok - han arbetade med den på sin sista resa i Afrika. Titeln blev Slottsbacken och den publicerades i Årsboken 1962.

Familjegraven

Foto B Nordenman

Hjalmar Hammarskjölds familjegrav används vid alla de tillfällen då någon vill hylla Dag Hammarskjölds minne.

Tiden i Uppsala

BysteniSlottsbacken.jpg Dag Hammarskjöld var två år när han kom till Uppsala och flyttade in med familjen på slottet - hans far Hjalmar hade blivit landshövding. Hans mor hette Agnes och hans bröder Bo, Åke och Sten

Gick i förberedande skola hos den legendariska Hildur Aksels-son, först i Villa Tomtebo, sedan på Skolgatan 39 vid Magdeburg.

Började 1916 i klass 3:6 i Högre Allmänna Läroverket. Studentexamen maj 1923. Betygen var tolv A, fem a och ett B i gym-nastik

Familjen umgicks med Anna och Nathan Söderblom och deras 10 barn, Dag och sonen Jon Olof var klasskamrater. Elin och Ludvig Stavenow och deras hem var en tredje central mötesplats. Farbror Ludde var universitetsrektor åren 1918-1929.

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Spårfinnarna

Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld

Längs Klostergatan, från Fyrisån och fram till ingången till Stads-bibliotekets barnavdelning, växer ett nytt konststråk fram. Det riktar sig främst till barn och har barnlitteratur som tema.

Utvalda konstnärer är. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.