Sidhuvudbild
Meny

Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld var två år när han kom till Uppsala och flyttade in med sin familj på slottet - hans far Hjalmar hade blivit landshövding.

Dag Hammarskjöld tillträdde uppdraget som FN:s generalsekreterare den 195 och möttes av sin företrädare Tryggve Lie med orden: Välkommen till världens svåraste jobb. Valet av Dag Hammarskjöld var överraskande för många.

Han överraskade också med sitt arbetssätt, sitt ledarskap som byggde på FN:s stadgar och på väl genomtänkta och grundade. Han började med presskonferenser som gav pressen fakta att skriva om. Några av Dag Hammarskjölds insatser som lever vidare är de fredsbevarande styrkorna, han blev även känd för den tysta dialogen

Fritid

Fotografering var ett stort fritidsintresse hos honom. Det väcktes när han som tonåring eskorterade sin mor till Åre under hennes semester och fick göra fjällturer med Nils Thomasson.

Dag Hammarskjöld tog varje tillfälle att få fjällvandra i Jämtland och Lappland. Han blev ledamot i STF:s styrelse och efter en tid dess vice ordförande en plats han behöll även under tiden i New York.

Årummet

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson

Vandra längst Fyrisån

Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.