Sidhuvudbild
Meny

Dag Hammarskjöld

Dag-H-framfor-varldskartan.JPG

Nu är han borta - och är det inte

Detta är rubriken på Barbro "Bang" Alvings referat av Dag Hammarskjölds begravning.

Läs referatet - hela världen kom till Uppsala för att hedra och ta avsked av denna man som var den ende svensk som i modern tid påverkat världs-historien. Många minnen finns som denna film. Den börjar på Bulltofta där kistorna med olycksplanets omkomna besättning på Trans Airs flygplan lämnades. Planet flög vidare till Bromma med stoften av de tre svenska FN-soldaterna, Dag Hammarskjölds sex utländska medarbetare där Bill Ranallo, hans allt i allo, var en samt den kista med hans stoft som fördes med bil till Uppsala.

Nu är han hemma - och är det inte

Dag10.jpg Men han är tillbaka, ingen behöver nu tvivla på att Dag Hammarskjöld räknade Uppsala som sin hemstad.

TACK landshövding Göran Enander som tog initiativet till detta konstverk och samlade alla berörda.

Minnesmärket på Uppsala slotts borggård invigdes på FN-dagen den 24 oktober 2021

Konstnären är Charlotte Gyllenhammar

FN:s Generalsekreterare

On 10 April 1953, Dag Hammarskjöld takes the oath of office as Secretary-General of the United Nations.

Dagen innan möttes Dag Hammarskjöld på flygplatsen Idlewilde i New York av sin företrädare Tryggve Lie med orden: Välkommen till världens svåraste jobb.

Valet av Dag Hammarskjöld var överraskande för många. Det kan man kalla en sensation skrev Tage Elander i sin dagbok.

Han överraskade också med sitt arbetssätt, sitt ledarskap som byggde på FN:s stadgar och på väl genomtänkta och grundade beslut. Han började ge presskonferenser som gav pressen fakta att skriva om. Där kom även hans personliga integritet i dagen.

Några av Dag Hammarskjölds insatser som lever vidare är de fredsbevarande styrkorna, han blev även känd för den tysta diplomatin. Hans intellektuella kapacitet och hans osedvanliga arbetsförmåga var imponerande. Kofi Annans höga uppfattning om honom är välkänd.

Dag Hammarskjölds Uppsala

DSCN58683.jpg

2011, då det var 50 år efter flygolyckan, gjordes denna film - som ger en finstämd bild av Dag Hammarskjöld och hans Uppsala.

Dag Hammarskjöld Foundation
We are an autonomous non-governmental organisation in Uppsala founded by the Swedish Parliament and governed by an international Board of Trustees.

Season's Greetings from our Executive Director

Dag Hammarskjöldbiblioteket grundades 1966 för att hedra minnet av Dag Hammarskjöld. Initiativtagare var dåvarande ordföranden i stadsfullmäktige Blenda Ljungberg. Biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek

Alltsedan starten ligger fokus på FNs arbete och dokumentation. DagDok är din guide till FN-dokumentationen som sammanställts av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Dess syfte är att hjälpa dig att hitta FN-rapporter och dokument, samt bakgrundsinformation om FN:s organisation och verksam-hetsområden. Biblioteket är depåbibliotek för Förenta Nationerna.

Biblioteket har tagit fram en video som ger en finstämd bild av Dag Hammarskjöld och Uppsala. Videon är producerad av Öhrn Media i samarbete med Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Biblioteket finns på Slottsgränd 3 i den byggnad som kallas Regnellianum

Fritid

Fotografering var ett stort fritidsintresse hos honom. Det väcktes när han som tonåring eskorterade sin mor till Åre under hennes semester och fick göra fjällturer med fotografen samen Nils Thomasson. Se filmen Thomassonen Fuelhkie

Nils Thomasson kom varje år till Distinget. Han kom även till Dag Hammarskjölds begravning.

Dag Hammarskjöld tog varje tillfälle att få fjällvandra i Jämtland och Lappland. Han blev ledamot i STF:s styrelse och efter en tid dess vice ordförande en plats han behöll även under tiden i New York.

Dag Hammarskjöldsleden

Dag Hammarskjöldsleden är en modern pilgrimsled i hjärtat av den svenska fjällvärlden. Den startar i Abisko och följer Kungsleden, innan den efter drygt nio mil når Nikkaluokta.

Bo Beskow o hans familj

BoBeskowsmalningFNMG09b.jpg Dag Hammarskjöld blev porträtterad av Bo Beskow när han lämnade Riksbankens styrelse.

Bo Beskow skrev en bok Dag Hammarskjöld: ett porträtt för att visa på den man som han och hans familj och vänner hade lärt känna.

Bo Beskow skapade målningen i Meditationsrummet i FN-skrapan i New York.

Greta och Bo Beskow ordnade ett ordentligt firande på Dag Hammarskjölds 50-årsdag, inte så spartanskt som den internationella pressen gissade. Det fanns mycket att njuta av bakom de fördragna gardinerna.

Mängder av telegram anlände, bland annat ett från Chou En-lai med texten - Flygarna kommer att friges.

Dag H: Chou En-lai för mig framstår som den överlägsnaste hjärna jag hittills mött på utrikespolitikens fält

Backåkra

Inspirerad av Bo Beskow, köpte Dag H ett stuga i närheten av deras i Hagestad. Dag H fick inte tillfälle att besöka den så ofta.Han hade alltid sällskap av sin allt i allo Bill Ranallo.

Några år senare förvärvades den betydligt större gården Backåkra några kilometer därifrån. Gården var starkt förfallen och i behov av en genom-gripande upprustning. Dag följde arbetet aktivt från New York, han hade hjälp av Bo Beskow och juristen, sedermera akademiledamoten Sture Petrén.

Gården fick namnet Amiralitet efter Julien Gracqs roman Vid Syrternas stränder.

Hammarskjölds tanke var att sedan ”äventyret” var slut tillbringa en del av året på Backåkra. Där skulle han i avskildhet meditera och minnas, läsa och skriva men också samla vänner omkring sig. Mot taksparrarna i den stora samlingssalen skulle stiga ”sorlet från lärda män och från Hagestads bönder”.

Sista gången Dag H besökte Backåkra var 1959, då restaureringsarbetena ännu inte avslutats.

Citat från Bangs referat

Den vackraste stunden kommer sist. När kyrkogården tömts, när nästan bara familjen Hammarskjöld är kvar, när solen sjunker bakom almarnas lövmassor, stiger den siste fram.

Det är en äldre man i den granna lappdräkten, han haltar lätt när han går stegen för att bocka för graven och ta släkten i hand. Han är en hälsning från den svenska värld där Dag Hammarskjöld sökte sig till en av sin styrkas källor, där han rörde sig i den stora tystnaden och de stora perspektiven ”under aftonstjärnans skimrande smältvattensdroppe i vårblått dunkel”.

Dag Hammarskjöld har denna dag hyllats som vår epoks omistlige. Han har samlat ett kungahus vid sin bår. Ringarna på vattnet går ut över hela jorden: gator döps efter honom, fonder sväller i hans namn, hans bild skall flyga över haven på minnesfrimärken. Men själv har han, av den långa utsynen från de lappländska fjällkammarna, lärt: ”... den tvingar oss att behålla sinnet för proportionerna och på rätt sätt känna vår litenhet och tillfällighet”.

Svenska Akademien

Vagmarke.jpg Han blev invald i Svenska Akademien 18 mars 1954 på stol nr 17 - där han efter-trädde sin far Hjalmar. Det var första gången i Akademiens historia som en son efter-trädde sin far.

Han höll direktörstalet vid högtidssammankomsten 1957 om Carl von Linné.

Citatet ovan som finns i Fredens och Bönens kapell i Uppsala domkyrka är från Dag Hammarskjölds Vägmärken. Det lades in 2005 i samband med högtidlighållandet av att det var 100 år sedan han föddes.

Charlotte Precht har i "Respekt för ordet” Form och existentiell tematik i Dag Hammarskjölds Vägmärken fascinerats av Dag Hammarskjölds parallella världar, den yttre som den finns dokumenterad i yrkes-och familjesam-manhang och den inre som den stiger fram i dagboken.

Postumt

Dag Hammarskjöld fick Nobels fredspris postumt 1961

Dag Hammarskjöld spoke of the influence of his parents: “From generations of soldiers and government officials on my father’s side I inherited a belief that no life was more satisfactory than one of selfless service to your country – or humanity. This service required a sacrifice of all personal interests, but likewise the courage to stand up unflinchingly for your convictions. From scholars and clergymen on my mother’s side, I inherited a belief that, in the very radical sense of the Gospels, all men were equals as children of God, and should be met and treated by us as our masters in God.”

Han blev ombedd att skriva en artikel till STF:s årsbok - han arbetade med den på sin sista resa i Afrika. Titeln blev Slottsbacken och den publicerades i Årsboken 1962.

Familjegraven

Foto B Nordenman

Hjalmar Hammarskjölds familjegrav används vid alla de tillfällen då någon vill hylla Dag Hammarskjölds minne.

Tiden i Uppsala

BysteniSlottsbacken.jpg Dag Hammarskjöld var två år när han kom till Uppsala och flyttade in med familjen på slottet - hans far Hjalmar hade blivit landshövding. Hans mor hette Agnes och hans bröder Bo, Åke och Sten

Gick i förberedande skola hos den legendariska Hildur Aksels-son, först i Villa Tomtebo, sedan på Skolgatan 39 vid Magdeburg.

Började 1916 i klass 3:6 i Högre Allmänna Läroverket - Katedral-skolan. Studentexamen maj 1923. Betygen var tolv A, fem a och ett B i gymnastik

Familjen umgicks med Anna och Nathan Söderblom och deras 10 barn, Dag och sonen Jon Olof var klasskamrater. Elin och Ludvig Stavenow och deras hem var en tredje central mötesplats. Farbror Ludde var universitetsrektor åren 1918-1929.

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag