Sidhuvudbild
Meny

Anders Regnell

Näst största donatorn

Anders Regnell var vid den här tiden den största donatorn till Uppsala universitet efter Gustav II Adolf.

Läs om hans liv, hans donationer i Bo S Lindbergs bok Anders Fredrik Regnell: Läkare, botanist och donator

Marielund - Caldas

Han föddes nära Uppsala, studerade på Katedralskolan och fortsatte studierna vid universitetet till medicine doktorsexamen 1837. Därefter arbetade han som kirurg, men hans svåra lungsjukdom gjorde att han behövde komma till ett annat klimat - det blev Brasilien och den lilla staden Caldas på höglandet.

Där öppnade han läkarpraktik som blev framgångsrik tack vare hans gedigna utbildning och medicinska erfarenhet samt att det fanns få läkare i trakten. Praktiken gav god avkastning och skapade förutsättningar för köp av mark och kaffeodlingar.

Donationer

Regnell blev mycket förmögen och började efterhand donera pengar till olika vetenskapliga ändamål i Sverige.

Han följde utvecklingen vid universitetet i Uppsala och om hotet att flytta medicinska fakulteten till Stockholm. Donationerna till Regnellianum hörde därför till de första liksom olika resestipendier.

Det blev stipendiefonder, reservfonder, fond för avlöning av kliniska amanuenser och pensionsfond samt bidrag till sjuksäng på Akademiska sjukhuset och gåvor till Vetenskapssocieteten och Uppsala läkarförening för att möjliggöra deras tidskriftsutgivning.

Regnellska herbariet

Anders Regnell fortsatte att odla sitt botaniska intresse. Han ville göra Brasiliens flora känd i Europa och skickade varje år mängder av pressade växter till olika botaniska institutioner. Mest värdefulla är de växtsamlingar som Regnell sände hem till Vetenskapsakademin och den botaniska institutionen i Uppsala. Det Regnellska herbariet vid Naturhistoriska Riksmuseet är ett av världens främsta av växter från Sydamerika.

Hans namn lever kvar i ett femtiotal särskilda arter.

Begravd i Caldas

Anders Regnell dog den 12 september 1884

En minnesfest hölls i Carolinasalen i Carolina Rediviva den 6 mars 1885 med tal av professor Per Hedenius. Hedenius redogjorde för Regnells bakgrund och verksamhet, liksom för hans donationer. Akten avslutades med musik och en specialskriven dikt av Frithjof Holmgren.

Det var den sista stora samlingen i universitetets gamla festsal; den byggdes sedan om så att den bättre kunde utnyttjas för bibliotekets egentliga ändamål.

I Stockholm hölls också en stor minnesfest arrangerad av Kungl. Veten-skapsakademien, Karolinska institutet och Svenska Läkaresällskapet med tal av professor Carl Gustaf Santesson.

Slutligen hölls en stor minnesfest över honom vid Kungl. Vetenskapsakade-miens högtidsdag 26 mars 1888 då professor Axel Key tecknade hans minne. Som en bilaga till hans tal, som publicerades i Vetenskapsaka-demiens handlingar, finns en fyllig redogörelse för Regnells alla donationer.

Mellan 1 400 och 1 500 inbjudningskort hade skickats ut. Kronprins Gustaf och kronprinsessan Viktoria hedrade akten med sin närvaro (kung Oskar och drottning Sofia var utomlands), liksom de svenska och norska statsråden, ledamöter av riksdagens båda kamrar och representanter för den medicinska fakulteten i Uppsala. Även här inramades festen av musik och specialskrivna dikter om Regnell

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.