Sidhuvudbild
Meny

Anders Regnell

Näst största donatorn

Anders Regnell var då den största donatorn till Uppsala universitet efter Gustav II Adolf. Läs om hans liv, hans donationer i Bo S Lindbergs bok.

Marielund - Caldas

Han föddes nära Uppsala, studerade på Katedralskolan och fortsatte studierna vid universitetet till medicine doktorsexamen 1837. Därefter arbetade han som kirurg, men hans svåra lungsjukdom gjorde att han behövde komma till ett annat klimat - det blev Brasilien och den lilla staden Caldas på höglandet.

Där öppnade han läkarpraktik som blev framgångsrik tack vare hans gedigna utbildning och medicinska erfarenhet samt att det fanns få läkare i trakten. Praktiken gav god avkastning och skapade förutsättningar för köp av mark och kaffeodlingar.

Donationer

Regnell blev mycket förmögen och började efterhand donera pengar till olika vetenskapliga ändamål i Sverige.

Han följde utvecklingen på UU och hoten att flytta medicinska fakulteten till Stockholm. Donationerna till Regnellianum hörde därför till de första liksom resestipendierna.

Det blev stipendiefonder, reservfonder, fond för avlöning av kliniska amanuenser och pensionsfond samt bidrag till sjuksäng på Akademiska sjukhuset och gåvor till Vetenskapssocieteten och Uppsala läkarförening för att möjliggöra deras tidskriftsutgivning.

Donatorer

Det finns många som donerat och fortfarande donerar till Uppsala Universitet.

Ett urval finns under Donatorer

Regnellska herbariet

Anders Regnell fortsatte att odla sitt botaniska intresse. Han ville göra Brasiliens flora känd i Europa och skickade varje år mängder av pressade växter till olika botaniska institutioner. Mest värdefulla är de växtsamlingar som Regnell sände hem till Vetenskapsakademin och den botaniska institutionen i Uppsala. Det Regnellska herbariet vid Naturhistoriska Riksmuseet är ett av världens främsta av växter från Sydamerika.

Hans namn lever kvar i ett femtiotal särskilda arter.

Begravd i Caldas

Anders Regnell dog den 12 september 1884

En minnesfest hölls i Carolinasalen i Carolina Rediviva den 6 mars 1885 med tal av professor Per Hedenius. Hedenius redogjorde för Regnells bakgrund och verksamhet, liksom för hans donationer. Akten avslutades med musik och en specialskriven dikt av Frithjof Holmgren.

Det var den sista stora samlingen i universitetets gamla festsal; den byggdes sedan om så att den bättre kunde utnyttjas för bibliotekets egentliga ändamål.

I Stockholm hölls också en stor minnesfest arrangerad av Kungl. Vetenskaps-akademien, Karolinska institutet och Svenska Läkaresällskapet med tal av professor Carl Gustaf Santesson.

Slutligen hölls en stor minnesfest över honom vid Kungl. Vetenskapsakade-miens högtidsdag 26 mars 1888 då professor Axel Key tecknade hans minne. Som en bilaga till hans tal, som publicerades i Vetenskapsakademiens hand-lingar, finns en fyllig redogörelse för Regnells alla donationer.

Mellan 1 400 och 1 500 inbjudningskort hade skickats ut. Kronprins Gustaf och kronprinsessan Viktoria hedrade akten med sin närvaro (kung Oskar och drottning Sofia var utomlands), liksom de svenska och norska statsråden, ledamöter av riksdagens båda kamrar och representanter för den medicinska fakulteten i Uppsala. Även här inramades festen av musik och specialskrivna dikter om Regnell

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Spårfinnarna

Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld

Längs Klostergatan, från Fyrisån och fram till ingången till Stads-bibliotekets barnavdelning, växer ett nytt konststråk fram. Det riktar sig främst till barn och har barnlitteratur som tema.

Utvalda konstnärer är. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.