Sidhuvudbild
Meny

Anders Regnell

Näst största donatorn

Anders Regnell var vid den här tiden den största donatorn till Uppsala universitet efter Gustav II Adolf.

Läs om hans liv, hans donationer i Bo S Lindbergs bok Anders Fredrik Regnell: Läkare, botanist och donator

Marielund - Caldas

Han föddes nära Uppsala, studerade på Katedralskolan och fortsatte studierna vid universitetet till medicine doktorsexamen 1837. Därefter arbetade han som kirurg, men hans svåra lungsjukdom gjorde att han behövde komma till ett annat klimat - det blev Brasilien och den lilla staden Caldas på höglandet.

Där öppnade han läkarpraktik som blev framgångsrik tack vare hans gedigna utbildning och medicinska erfarenhet samt att det fanns få läkare i trakten. Praktiken gav god avkastning och skapade förutsättningar för köp av mark och kaffeodlingar.

Donationer

Regnell blev mycket förmögen och började efterhand donera pengar till olika vetenskapliga ändamål i Sverige.

Han följde utvecklingen vid universitetet i Uppsala och om hotet att flytta medicinska fakulteten till Stockholm. Donationerna till Regnellianum hörde därför till de första liksom olika resestipendier.

Det blev stipendiefonder, reservfonder, fond för avlöning av kliniska amanuenser och pensionsfond samt bidrag till sjuksäng på Akademiska sjukhuset och gåvor till Vetenskapssocieteten och Uppsala läkarförening för att möjliggöra deras tidskriftsutgivning.

Regnellska herbariet

Anders Regnell fortsatte att odla sitt botaniska intresse. Han ville göra Brasiliens flora känd i Europa och skickade varje år mängder av pressade växter till olika botaniska institutioner. Mest värdefulla är de växtsamlingar som Regnell sände hem till Vetenskapsakademin och den botaniska institutionen i Uppsala. Det Regnellska herbariet vid Naturhistoriska Riksmuseet är ett av världens främsta av växter från Sydamerika.

Hans namn lever kvar i ett femtiotal särskilda arter.

Begravd i Caldas

Anders Regnell dog den 12 september 1884

En minnesfest hölls i Carolinasalen i Carolina Rediviva den 6 mars 1885 med tal av professor Per Hedenius. Hedenius redogjorde för Regnells bakgrund och verksamhet, liksom för hans donationer. Akten avslutades med musik och en specialskriven dikt av Frithjof Holmgren.

Det var den sista stora samlingen i universitetets gamla festsal; den byggdes sedan om så att den bättre kunde utnyttjas för bibliotekets egentliga ändamål.

I Stockholm hölls också en stor minnesfest arrangerad av Kungl. Veten-skapsakademien, Karolinska institutet och Svenska Läkaresällskapet med tal av professor Carl Gustaf Santesson.

Slutligen hölls en stor minnesfest över honom vid Kungl. Vetenskapsakade-miens högtidsdag 26 mars 1888 då professor Axel Key tecknade hans minne. Som en bilaga till hans tal, som publicerades i Vetenskapsaka-demiens handlingar, finns en fyllig redogörelse för Regnells alla donationer.

Mellan 1 400 och 1 500 inbjudningskort hade skickats ut. Kronprins Gustaf och kronprinsessan Viktoria hedrade akten med sin närvaro (kung Oskar och drottning Sofia var utomlands), liksom de svenska och norska statsråden, ledamöter av riksdagens båda kamrar och representanter för den medicinska fakulteten i Uppsala. Även här inramades festen av musik och specialskrivna dikter om Regnell

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag