Sidhuvudbild
Meny

Edward Clason

Edward Clason är känd för de som tagit reda på vem som gett namn till Clasonska gården i den trio av byggnader - Carolina Rediviva, Geijersgården och Clasonska gården - som pryder korsningen vid toppen av Carolinabacken.

Olof Rudbeck d. ä. - porträttbyst i brons 1910 En annan är historien bakom porträttbysten av Olof Rudbeck d. ä. på Munkgatan

Edward Clason hade länge önskat att en bildstod, föreställande Olof Rudbeck, skulle resas utanför anatomiska institutionen vid Islandsbron - men utan framgång. Till hans 75-årsdag kunde elever och kolleger överraska honom. De hade samlat in pengar och låtit gjuta en staty.

Anatomiska institutionen

Det hela började med Olof Rudbecks Anatomiska teater i Gustavianum. Där inrättades 1662 en förträfflig lokal för undervisningen

Verksamheten flyttade över till Nosocomium på 1700-talet och vid 1750-talets slut även till två rum i konsistoriehusets källarvåning - ett provisorium som blev långvarigt.. Mörkt och kallt, kakelugn installerades 1765 .

En ny byggnad räddade situationen och där fanns även en föreläsningssal. Fysiologi ingick i ämnet och Fritjof Holmgren fick möjlighet att inrätta det första fysiologiska laboratoriet tack vare att Edward Clason tackade nej till de rum som fanns för honom i egenskap av prosektor.

Lokalerna räckte inte till och en ny byggnad stod klar för invigning februari 1867.

Professorseden

1882 övergick Edward Clason till den ordinarie professuren i anatomi. Hans vägran att avge domareden accepterades. Det innebar dock att han inte kunde utses till rektor, prorektor eller medlem i mindre konsistoriet.

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag