Sidhuvudbild
Meny

Lena Claesson-Welsh

Nature Cardiovascular Research

In conversation with Lena Claesson-Welsh
Vesna Todorovic

During March 2023, Nature Cardiovascular Research celebrates the female scientists that published with us last year, by reporting a brief story of their scientific and life journey.

As we celebrate these extraordinary women through their fascinating stories, we hope to inspire younger generations that are starting their own amazing journey in life sciences.

Each scientist featured in this article series has received an identical set of five questions. Although their backgrounds and journeys are unique, there is a common thread in their narratives — they are all insatiably curious, their generosity is bottomless and their love for science is profound.

Wallenberg Scholar

Nya rön om blodkärl kan bromsa spridningen av cancer
Lena Claesson-Welsh utsågs till Årets cancerforskare 2017. Utmärkelsen följdes av en intensiv period av föreläsningar och evenemang. En berikande upplevelse som ger nytt bränsle till forskningen kring blodkärlsläckage.

Lena Claesson-Welsh har de senaste tio åren fokuserat på blodkärlsläckage. Särskilt från de blodkärl som nybildas i cancertumörer. Dessa blodkärl fungerar mycket sämre med svag genomströmning och ett kraftigt läckage till den omgivande vävnaden.
– Vi har lärt oss att studera läckage både i snitt från vävnader och i levande vävnad. Att titta på det i levande vävnad är särskilt spännande – vill du se? säger Lena Claesson-Welsh.
Hon fäller upp locket till sin dator och klickar fram en film som i närbild visar blodkärlen i ett musöra. När hon startar filmen händer först inget alls, men när proteinet VEGF injiceras i blodomloppet är förändringen dramatisk. Delar av kärlet börjar omedelbart att läcka och det väller ut vätska.
– Vi har förstått att det är något unikt med de läckande delarna. När vi stoppar experimentet så sluter sig blodkärlet. Och gör vi om det igen en timme senare så läcker det igen – på exakt samma platser som tidigare.
Läckaget leder inte bara till ett obehag hos patienterna, det gör det svårare att nå tumören med läkemedel. Och det leder till en snabbare spridning av cancertumörer.

Lena Claesson-Welsh har utan tvekan förtjänat sin plats i Sveriges rika tradition av framgångsrika cancerforskare. Vid sextio års ålder är hon med utgångspunkt i blodkärlens betydelse för tumören på god väg att rita om kartan för cancervård.
– I tumörer bildas nya blodkärl som förser tumörcellerna med näring och syre och sprider dem i kroppen. Genom att kartlägga hur dessa blodkärl fungerar, läcker och bidrar till metastaser samlar vi kunskap att skapa cancerhämmande mediciner och nya kombinationsbehandlingar. I praktiken betyder det att vi ska kunna omvandla cancer till en kronisk sjukdom.
Det må låta som science fiction, men faktum är att hennes team i experiment på möss redan visat att förloppet kan bromsas. Framgångarna har väckt industrins intresse. Är det så att slutstationen verkligen börjar skönja längs horisonten?
– Absolut, vi rör oss i en tydlig riktning mot ett reellt mål. har utan tvekan förtjänat sin plats i Sveriges rika tradition av framgångsrika cancerforskare. Vid sextio års ålder är hon med utgångspunkt i blodkärlens betydelse för tumören på god väg att rita om kartan för cancervård.
– I tumörer bildas nya blodkärl som förser tumörcellerna med näring och syre och sprider dem i kroppen. Genom att kartlägga hur dessa blodkärl fungerar, läcker och bidrar till metastaser samlar vi kunskap att skapa cancerhämmande mediciner och nya kombinationsbehandlingar. I praktiken betyder det att vi ska kunna omvandla cancer till en kronisk sjukdom.
Det må låta som science fiction, men faktum är att hennes team i experiment på möss redan visat att förloppet kan bromsas. Framgångarna har väckt industrins intresse. Är det så att slutstationen verkligen börjar skönja längs horisonten?
– Absolut, vi rör oss i en tydlig riktning mot ett reellt mål. har utan tvekan förtjänat sin plats i Sveriges rika tradition av framgångsrika cancerforskare. Vid sextio års ålder är hon med utgångspunkt i blodkärlens betydelse för tumören på god väg att rita om kartan för cancervård.
– I tumörer bildas nya blodkärl som förser tumörcellerna med näring och syre och sprider dem i kroppen. Genom att kartlägga hur dessa blodkärl fungerar, läcker och bidrar till metastaser samlar vi kunskap att skapa cancerhämmande mediciner och nya kombinationsbehandlingar. I praktiken betyder det att vi ska kunna omvandla cancer till en kronisk sjukdom.
Det må låta som science fiction, men faktum är att hennes team i experiment på möss redan visat att förloppet kan bromsas. Framgångarna har väckt industrins intresse. Är det så att slutstationen verkligen börjar skönja längs horisonten?
– Absolut, vi rör oss i en tydlig riktning mot ett reellt mål.

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag