Sidhuvudbild
Meny

Lena Claesson-Welsh

Nature Cardiovascular Research

In conversation with Lena Claesson-Welsh
Vesna Todorovic

During March 2023, Nature Cardiovascular Research celebrates the female scientists that published with us last year, by reporting a brief story of their scientific and life journey.

As we celebrate these extraordinary women through their fascinating stories, we hope to inspire younger generations that are starting their own amazing journey in life sciences.

Each scientist featured in this article series has received an identical set of five questions. Although their backgrounds and journeys are unique, there is a common thread in their narratives — they are all insatiably curious, their generosity is bottomless and their love for science is profound.

Wallenberg Scholar

Nya rön om blodkärl kan bromsa spridningen av cancer
Lena Claesson-Welsh utsågs till Årets cancerforskare 2017. Utmärkelsen följdes av en intensiv period av föreläsningar och evenemang. En berikande upplevelse som ger nytt bränsle till forskningen kring blodkärlsläckage.

Lena Claesson-Welsh har de senaste tio åren fokuserat på blodkärlsläckage. Särskilt från de blodkärl som nybildas i cancertumörer. Dessa blodkärl fungerar mycket sämre med svag genomströmning och ett kraftigt läckage till den omgivande vävnaden.
– Vi har lärt oss att studera läckage både i snitt från vävnader och i levande vävnad. Att titta på det i levande vävnad är särskilt spännande – vill du se? säger Lena Claesson-Welsh.
Hon fäller upp locket till sin dator och klickar fram en film som i närbild visar blodkärlen i ett musöra. När hon startar filmen händer först inget alls, men när proteinet VEGF injiceras i blodomloppet är förändringen dramatisk. Delar av kärlet börjar omedelbart att läcka och det väller ut vätska.
– Vi har förstått att det är något unikt med de läckande delarna. När vi stoppar experimentet så sluter sig blodkärlet. Och gör vi om det igen en timme senare så läcker det igen – på exakt samma platser som tidigare.
Läckaget leder inte bara till ett obehag hos patienterna, det gör det svårare att nå tumören med läkemedel. Och det leder till en snabbare spridning av cancertumörer.

Lena Claesson-Welsh har utan tvekan förtjänat sin plats i Sveriges rika tradition av framgångsrika cancerforskare. Vid sextio års ålder är hon med utgångspunkt i blodkärlens betydelse för tumören på god väg att rita om kartan för cancervård.
– I tumörer bildas nya blodkärl som förser tumörcellerna med näring och syre och sprider dem i kroppen. Genom att kartlägga hur dessa blodkärl fungerar, läcker och bidrar till metastaser samlar vi kunskap att skapa cancerhämmande mediciner och nya kombinationsbehandlingar. I praktiken betyder det att vi ska kunna omvandla cancer till en kronisk sjukdom.
Det må låta som science fiction, men faktum är att hennes team i experiment på möss redan visat att förloppet kan bromsas. Framgångarna har väckt industrins intresse. Är det så att slutstationen verkligen börjar skönja längs horisonten?
– Absolut, vi rör oss i en tydlig riktning mot ett reellt mål. har utan tvekan förtjänat sin plats i Sveriges rika tradition av framgångsrika cancerforskare. Vid sextio års ålder är hon med utgångspunkt i blodkärlens betydelse för tumören på god väg att rita om kartan för cancervård.
– I tumörer bildas nya blodkärl som förser tumörcellerna med näring och syre och sprider dem i kroppen. Genom att kartlägga hur dessa blodkärl fungerar, läcker och bidrar till metastaser samlar vi kunskap att skapa cancerhämmande mediciner och nya kombinationsbehandlingar. I praktiken betyder det att vi ska kunna omvandla cancer till en kronisk sjukdom.
Det må låta som science fiction, men faktum är att hennes team i experiment på möss redan visat att förloppet kan bromsas. Framgångarna har väckt industrins intresse. Är det så att slutstationen verkligen börjar skönja längs horisonten?
– Absolut, vi rör oss i en tydlig riktning mot ett reellt mål. har utan tvekan förtjänat sin plats i Sveriges rika tradition av framgångsrika cancerforskare. Vid sextio års ålder är hon med utgångspunkt i blodkärlens betydelse för tumören på god väg att rita om kartan för cancervård.
– I tumörer bildas nya blodkärl som förser tumörcellerna med näring och syre och sprider dem i kroppen. Genom att kartlägga hur dessa blodkärl fungerar, läcker och bidrar till metastaser samlar vi kunskap att skapa cancerhämmande mediciner och nya kombinationsbehandlingar. I praktiken betyder det att vi ska kunna omvandla cancer till en kronisk sjukdom.
Det må låta som science fiction, men faktum är att hennes team i experiment på möss redan visat att förloppet kan bromsas. Framgångarna har väckt industrins intresse. Är det så att slutstationen verkligen börjar skönja längs horisonten?
– Absolut, vi rör oss i en tydlig riktning mot ett reellt mål.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/