Sidhuvudbild
Meny

Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborgs far var den kände Jesper Swedberg, professor i teologi och senare biskop i Skara. Emanuel föddes i Stockholm under faderns tid som hovpredikant. När fadern blev professor flyttade familjen till Uppsala.

Jespers söner adlades med namnet Swedenborg.

Liknad vid Leonardo da Vinci

Blev tidigt känd för sitt mekaniska sinne och sina uppfinningar. Han presenterade bland annat ritningar på en ubåt, flygande maskin, ångmaskin, kulspruta, ett universalmusikinstrument samt sluss-konstruktioner.

Hade kontakt med Christoffer Polhem

Sägs - i Guiness Rekordbok - vara ett av några genier som kan ha haft över 200 i IQ.Kungl Vetenskapssocieteten

Swedenborg bidrog till Vetenskapssocietetens verksamhet genom många bidrag från sina utlandsresor

Han upptäckte att vetenskapstidskrifter skrevs på ländernas modersmål. och när han återkom från London 1715 inleddes utgivandet av Dædalus Hyperboreus. Den anses vara landets första vetenskapstidskrift.

Vetenskapsman och filosof

Läs mer om det på Swedenborgsällskapets hemsida

Men också About Swedenborg
A BRIEF INTRODUCTION
Described by Jorge Luis Borges as the most extraordinary man in recorded history, Emanuel Swedenborg (1688-1772) is today acknowledged as one of the most important writers of the eighteenth century and a pioneering figure in the history of Western thought.

Philosopher, theologian, visionary, scientist and statesman, he was a key influence on William Blake, Honoré de Balzac, Gerard de Nerval, W B Yeats, S T Coleridge, Fyodor Dostoevsky, C G Jung and many others, and his theory of correspondences is rightly understood as one of the defining influences on Romantic and Symbolist thought.

In cosmology he gave form to the nebular hypothesis for the origin of the solar system (once attributed to Kant and Laplace); in neurology he anticipated the role of the cerebral cortical substance in sensory, motor and cognitive functions; in psychology he laid the groundwork for the development of Jung’s theory of the collective unconscious and Freud’s theory of association; in philosophy he had a decisive impact on the work of Immanuel Kant, F W Schelling, R W Emerson, C S Peirce and the development of Pragmatism.

His work has also shaped the reception of Zen Buddhism in the West via D T Suzuki and more recently, through Czeslaw Milosz, Italo Calvino, A S Byatt and Iain Sinclair we see his name re-emerge once more in relation to ‘pyschogeography’, ‘historical realism’ and ‘magical realism’. Of equal importance is his influence on science, religion and the visual arts.

Swedenborg Society

Swedenborgs minne lever kvar på ett mycket aktivt sätt genom Swedenborg House och Swedenborg Society

Established in 1810, the Swedenborg Society is a registered charity, academic publisher, archive and museum. We organize a broad range of cultural events, lectures, exhibitions, educational workshops and film screenings, and are one of the oldest independent publishers in the world. this website features an online bookshop and room booking details, plus details regarding membership and our mailing list.

Swedenborgs gravkor

Gravsattes vid sin död 1772 i Svenska kyrka i London. När kyrkan måste rivas flyttades hans kvarlevor till Uppsala domkyrka 1908. Begravningsgudstjänsten ägde rum den 19 maj.

Swedenborg hade köpt i domkyrkans korsmitt men kistan kom av praktiska skäl att sättas i Bielkekoret, det kor som under medeltiden var tillägnar Eskil och 1000 riddare. Från 1500-talet kallades det Salstaherrarnas kor. Kistan förvarades en tid stående på golvet.

I samband med Kungliga Vetenskapssocietetens 200-årsjubileum 1910 insattes kistan i en sarkofag av röd vångagranit och med dekorativa utsmyckningar av koppar. Kung Gustaf V, drottning Viktoria, kronprins Gustaf Adolf samt landshövding Hjalmar Hammarskjöld närvarade vid ceremonin. Universitetet, Kungl Vetenskapssocieteten och Studentkåren hedrade med lagerkransar och Silverkransen skänktes av Nya kyrkans församlingar

Sarkofagen bekostades med medel som ställt till förfogande av 1909 års riksdag.

Swedenborgs kranium

Swedenborgs kranium hade stulits och sålts 1816 i London och blev en del av en frenologs samling.

Kraniet kom till rätta 1978 när det bjöds ut till försäljning i London för 1650 pund. Genom att bli en gåva till Kungl. Vetenskapsakademien kunde det gravsättas i den granitröda sarkofagen.

Det felaktiga kraniet jordfästes samtidigt anonymt på Gamla kyrkogården.

Swedenborgs lusthus

Emanuel Swedenborgs Lusthus står numera på Skansen

Böcker

Mycket har skrivits om Emanuel Swedenborg.

Ernst Brunner har skrivit en biografi på 742 sidor: Darra - om Swedenborg

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekni-ken från Italien,

Det behövde aldrig användas i krig. I stället har det an-vänts vid kröningar, vid Gustav II Adolfs rådsmöten och när drottning Kristina abdikerade - och otaliga festligheter, genom åren

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Idag bor Li Bennich-Björkman, första kvinnan på posten, och hennes man där. I huset finns finns även utrymmen för studenterna på den statsvetenskapliga institutionen samt ett samlingsrum - det Gyllenhielmska

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare.

Öfre Slottsgatans byalag fortsätter att vårda området de kämpade för och lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland