Sidhuvudbild
Meny

Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborgs far var den kände Jesper Swedberg, professor i teologi och senare biskop i Skara. Emanuel föddes i Stockholm under faderns tid som hovpredikant. När fadern blev professor flyttade familjen till Uppsala.

Jespers söner adlades med namnet Swedenborg.

Liknad vid Leonardo da Vinci

Blev tidigt känd för sitt mekaniska sinne och sina uppfinningar. Han presenterade bland annat ritningar på en ubåt, flygande maskin, ångmaskin, kulspruta, ett universalmusikinstrument samt sluss-konstruktioner.

Swedenborg hade kontakt med Christoffer Polhem

Sägs - i Guiness Rekordbok - vara ett av några genier som kan ha haft över 200 i IQ.

Kungl. Vetenskaps-Societeten

Swedenborg bidrog till Kungl. Vetenskaps-Societetens verksamhet genom många bidrag från sina utlandsresor

Han upptäckte att vetenskapstidskrifter skrevs på ländernas modersmål. och när han återkom från London 1715 inleddes utgivandet av Dædalus Hyperboreus. Den anses vara landets första vetenskapstidskrift.

Vetenskapsman och filosof

Läs mer om hans liv på Swedenborgsällskapets hemsida

Men också About Swedenborg
A BRIEF INTRODUCTION
Described by Jorge Luis Borges as the most extraordinary man in recorded history, Emanuel Swedenborg (1688-1772) is today acknowledged as one of the most important writers of the eighteenth century and a pioneering figure in the history of Western thought.

Philosopher, theologian, visionary, scientist and statesman, he was a key influence on William Blake, Honoré de Balzac, Gerard de Nerval, W B Yeats, S T Coleridge, Fyodor Dostoevsky, C G Jung and many others, and his theory of correspondences is rightly understood as one of the defining influences on Romantic and Symbolist thought.

In cosmology he gave form to the nebular hypothesis for the origin of the solar system (once attributed to Kant and Laplace); in neurology he anticipated the role of the cerebral cortical substance in sensory, motor and cognitive functions; in psychology he laid the groundwork for the development of Jung’s theory of the collective unconscious and Freud’s theory of association; in philosophy he had a decisive impact on the work of Immanuel Kant, F W Schelling, R W Emerson, C S Peirce and the development of Pragmatism.

His work has also shaped the reception of Zen Buddhism in the West via D T Suzuki and more recently, through Czeslaw Milosz, Italo Calvino, A S Byatt and Iain Sinclair we see his name re-emerge once more in relation to ‘pyschogeography’, ‘historical realism’ and ‘magical realism’. Of equal importance is his influence on science, religion and the visual arts.

Swedenborg Society

Swedenborgs minne lever kvar på ett mycket aktivt sätt genom Swedenborg House och Swedenborg Society

Established in 1810, the Swedenborg Society is a registered charity, academic publisher, archive and museum. We organize a broad range of cultural events, lectures, exhibitions, educational workshops and film screenings, and are one of the oldest independent publishers in the world. this website features an online bookshop and room booking details, plus details regarding membership and our mailing list.

Swedenborgs gravkor

Gravsattes vid sin död 1772 i Svenska kyrka i London. När kyrkan måste rivas flyttades hans kvarlevor till Uppsala domkyrka 1908 där begravnings-gudstjänsten ägde rum den 19 maj.

Swedenborg hade köpt en gravplats i domkyrkans korsmitt. men kistan kom av praktiska skäl att sättas i Bielkekoret, det kor som under medeltiden var tillägnar Eskil och 1000 riddare. Från 1500-talet kallades det Salstaherrarnas kor. Kistan förvarades en tid stående på golvet.

I samband med Kungl. Vetenskaps-Societetens 200-årsjubileum 1910 insattes kistan i en sarkofag av röd vångagranit och med dekorativa utsmyckningar av koppar.

Kung Gustaf V, drottning Viktoria, kronprins Gustaf Adolf samt landshövding Hjalmar Hammarskjöld närvarade vid ceremonin. Universitetet, Kungl. Vetenskaps-Societeten och Studentkåren hedrade med lagerkransar och Silverkransen skänktes av Nya kyrkans församlingar

Sarkofagen bekostades med medel som ställts till förfogande av 1909 års riksdag.

Swedenborgs kranium

Swedenborgs kranium hade stulits och sålts 1816 i London och blev en del av en frenologs samling.

Kraniet kom till rätta 1978 när det bjöds ut till försäljning i London för 1650 pund. Genom att bli en gåva till Kungl. Vetenskapsakademien kunde det gravsättas i den granitröda sarkofagen.

Det felaktiga kraniet jordfästes samtidigt anonymt på Gamla kyrkogården.

Swedenborgs lusthus

Emanuel Swedenborgs Lusthus står numera på Skansen

Böcker

Mycket har skrivits om Emanuel Swedenborg.

Ernst Brunner har skrivit en biografi på 742 sidor: Darra - om Swedenborg

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag