Sidhuvudbild
Meny

Fyris torg

Karta0012.jpg Någon större arkeologisk undersökning har inte gjorts här. Från 1300-talet till bran-den 1702 låg Helgeandshu-sets verksamhet här.

Torget har haft olika namn som Vedtorget, Smörtorget och Fisktorget fram till 1891 då det fick namnet Fyristorg.

Elsie Johansson berättar minnen i sin litteratur om Vedtorget dit hon följde sin mamma.

Torghandel

På helgfria lördagar pågår försäljning på Fyristorg - ett omtyckt evenemang. Alla kan komma och sälja sina varor.

Beroende på årstid finns olika utbud. Där brukar det finnas ris och kransar, blommor, grönsaker, ägg, sylt, saft, marmelad, bär, svamp m m - mycket omtyckt.

Det gäller att komma i tid. Inkas torghandel är ett exempel.- blommor, bär, grönsaker, sylt, saft, bakverk mm.

Byggnaderna

Fyristorg0012.jpg

På västra sidan av torget ligger en rad med hus som ändrat utseende genom åren. Bilden visar husen utseende åren 1820, 1855, 1875 och 1983

Det högra huset är det som nu allmänt kallas Gillet eller Gamla Gillet.

Restaurangerna Hambergs Fisk och Iberico är mycket omtyckta. Vid Nybron ligger en kiosk - också det är populär - har ett strategiskt läge.

I huset närmast Drottninggatan finns Magnolia Design & Inredning

Tidigare låg Hemslöjden och Turistbyrån här - omtyckt läge av boende och besökare

Varmkorvsgubben står inte längre kvar på Fyristorg, men Owe Thörnqvists låt finns - bara att gnola, sjunga, dansa - vad du vill.

Genomfarten

Genomfartenfore.png I Mats Ola Ottossons bok Lärdomsstadens grand old man Olof Hammarsten i Uppsala kan man läsa att: 1933 fanns det förslag om en direktförbindelse för biltrafik mellan Fyris torg och S:t Eriks torg, framfört i en motion till stadsfullmäktige av Upsala Nya Tidnings chefre-daktör Axel Johansson.

Genombrottet i Gillbergska huset skulle medföra betydande kostnader. Många såg det som en förödelse av en gammal fin stadsmiljö. Engströmer hörde till dem som ansåg att ett särskilt lån borde tas upp . I mars 1934, hade Dagens Nyheter ett reportage om saken under rubriken ”Trafikhysteri hotar Uppsala”. Robin Fåhræus hade rykte om sig att vara en estet efter att ha tagit initiativet till restaureringen av Rikssalen några år tidigare, menade att stadsfullmäktige nu bar ansvaret för att det enda ålderdomliga och pittoreska gatuparti som fanns kvar i staden skulle förstöras.

Genomfarten kom att öppnas i augusti 1935 genom att en kortege av två taxibilar gled genom det Gillbergska huset. I den ena av bilarna satt Axel Johansson, ordförande i stadsfullmäktige, förrättade invigningen på detta sätt

Phoenix Äpplet

Phoenix.1865-2.jpg

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.