Sidhuvudbild
Meny

Fyris torg

Karta0012.jpg Någon större arkeologisk undersökning har inte gjorts på eller under denna yta. Från 1300-talet till branden 1702 låg Helgeandshusets verksamhet här.

Torget har haft olika namn som Vedtorget, Smörtorget och Fisktorget fram till 1891 då det fick namnet Fyristorg.

Elsie Johansson berättar minnen i sin litteratur om Vedtorget dit hon följde sin mamma.

Torghandel

På helgfria lördagar pågår försäljning på Fyristorg - ett omtyckt evenemang. Alla kan komma och sälja sina varor.

Beroende på årstid finns olika utbud. Där brukar det finnas ris och kransar, blommor, grönsaker, ägg, sylt, saft, marmelad, bär, svamp m m - mycket omtyckt.

Det gäller att komma i tid. Inkas torghandel var ett exempel.- blommor, bär, grönsaker, sylt, saft, bakverk mm.

Byggnaderna

Fyristorg0012.jpg

På västra sidan av torget ligger en rad med hus som ändrat utseende genom åren. Bilden visar husen utseende åren 1820, 1855, 1875 och 1983

Det högra huset är det som nu allmänt kallas Gillet eller Gamla Gillet.

Restaurangerna Hambergs Fisk och Iberico är mycket omtyckta. Vid Nybron ligger en kiosk - också den är populär - har ett strategiskt läge.

I huset närmast Drottninggatan finns Magnolia Design & Inredning

Tidigare låg Hemslöjden och Turistbyrån här - omtyckt läge av boende och besökare

Varmkorvgubben står inte längre kvar på Fyristorg, men Owe Thörnqvists låt finns - bara att gnola, sjunga, dansa - vad du vill.

Genomfarten

Genomfartenfore.png I Mats Ola Ottossons bok Lärdomsstadens grand old man Olof Hammarsten i Uppsala kan man läsa att: 1933 fanns det ett förslag om en direktförbindelse för biltrafik mellan Fyris torg och S:t Eriks torg. Genom fastigheten som låg tvärs över den tänkta gatan. Förslaget var framfört i en motion till stadsfullmäktige av Upsala Nya Tidnings chefredaktör Axel Johansson.

Genombrottet i Gillbergska huset skulle medföra betydande kostnader. Många såg det som en förödelse av en gammal fin stadsmiljö. Engströmer hörde till dem som ansåg att ett särskilt lån borde tas upp . I mars 1934, hade Dagens Nyheter ett reportage om saken under rubriken ”Trafikhysteri hotar Uppsala”. Robin Fåhræus hade rykte om sig att vara en estet efter att ha tagit initiativet till restaureringen av Rikssalen några år tidigare, menade att stadsfullmäktige nu bar ansvaret för att det enda ålderdomliga och pittoreska gatuparti som fanns kvar i staden skulle förstöras.

Genomfarten kom att öppnas i augusti 1935 genom att en kortege av två taxibilar gled genom det Gillbergska huset. I den ena av bilarna satt Axel Johansson, ordförande i stadsfullmäktige, förrättade invigningen på detta sätt

Phoenix Äpplet

Phoenix.1865-2.jpg

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag