Sidhuvudbild
Meny

Ärkebiskopsgården

Huvudbyggnaden uppfördes 1737-44. Huset är delvis byggt på källaren till ett tidigare domprosthus som uppfördes under 1300-talet. Detta medeltida hus hade sedan 1691 använts av ärkebiskopen.

Den nya huvudbyggnaden byggdes från början av putsad sten i två våningar, Carl Hårleman ändrade huset
Den höjdes med ytterligare en våning 1767 i enlighet med arkitekten C J Cronstedts ritningar.

Nuvarande exteriör tillkom vid en omfattande ombyggnad 1901. Denna gång togs ritningarna fram av arkitekten Agi Lindegren. Även interiören moderniserades vid detta tillfälle.

Som flyglar till huvudbyggnaden uppfördes 1740 brygghus och visthus av slottsbyggmästare J Körner.

Redan under 1700-talets slut blev dock båda flyglarna ombyggda till bostäder för biskopens tjänstefolk. Flyglarna är uppförda av putsad sten i en våning och har tegeltak.

Stallbyggnaden i tomtens södra del uppfördes 1789 och innehöll ursprungligen även andra ekonomiutrymmen.

Stallet är sedan 1971 ombyggt för kontorsändamål. Muren som omgärdar bebyggelsen och trädgården uppfördes 1879.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/