Sidhuvudbild
Meny

Ärkebiskopsgården

Huvudbyggnaden uppfördes 1737-44. Huset är delvis byggt på källaren till ett tidigare domprosthus som uppfördes under 1300-talet. Detta medeltida hus hade sedan 1691 använts av ärkebiskopen.

Den nya huvudbyggnaden byggdes från början av putsad sten i två våningar, Carl Hårleman ändrade huset
Den höjdes med ytterligare en våning 1767 i enlighet med arkitekten C J Cronstedts ritningar.

Nuvarande exteriör tillkom vid en omfattande ombyggnad 1901. Denna gång togs ritningarna fram av arkitekten Agi Lindegren. Även interiören moderniserades vid detta tillfälle.

Som flyglar till huvudbyggnaden uppfördes 1740 brygghus och visthus av slottsbyggmästare J Körner.

Redan under 1700-talets slut blev dock båda flyglarna ombyggda till bostäder för biskopens tjänstefolk. Flyglarna är uppförda av putsad sten i en våning och har tegeltak.

Stallbyggnaden i tomtens södra del uppfördes 1789 och innehöll ursprungligen även andra ekonomiutrymmen.

Stallet är sedan 1971 ombyggt för kontorsändamål. Muren som omgärdar bebyggelsen och trädgården uppfördes 1879.

Hållplats Saluhallen och Stadsbiblioteket

Busshållplatserna Saluhallen och Stadsbiblioteket är förstärkta under Stora torgets ombyggnation.

Där går nu även linje 2 och linje 7. Båda linjerna har tät trafik och passerar Carolina Rediviva, Uppsala slott och Botaniska trädgården på vägen till och från S:t Eriks torg.

Linje 2 går till Gamla Uppsala Museum

Linje 6 och linje 9 har sina normala sträckningar.

Kommer du till Uppsala med buss eller tåg via Resecentrum kan du välja linje 9 till Stadsbiblioteket. Där kan du byta till linje 2 eller 7, åka till nästa hållplats Saluhallen eller ta en promenad över Fyrisån på 2,5 kvarter - vackert fotoläge från bron.

Åt andra hållet går linje 9 till Sävja kyrka och Linnés Sävja.

Hållplats Stadsbiblioteket.ger kortaste gångväg till Linnéträdgården

Se dig omkring när du klivit av bussen. Kommer du från city har du Smålands nation bakom ryggen. Kyrkans Hus ligger på andra sidan gatan och till höger öppnar sig Universitetsparken och Uppsala universitetshus.

Kyrkans Hus är det nationella kyrkokansliet - arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Ärkebiskopen Antjé Jackelé har sitt kansli där Kyrkokansliet företräder också Svenska kyrkan i utlandet.

Kommer du från området runt Carolina Rediviva och Botaniska trädgården har du det välkända - för alla nostalgiker - Ofvandahls Hovkonditoriet på anda sidan gatan och bakom ryggen ligger Kulturkvarteret Walmstedtska gården