Sidhuvudbild
Meny

Ärkebiskopsgården

Huvudbyggnaden uppfördes 1737-44. Huset är delvis byggt på källaren till ett tidigare domprosthus som uppfördes under 1300-talet. Detta medeltida hus hade sedan 1691 använts av ärkebiskopen.

Den nya huvudbyggnaden byggdes från början av putsad sten i två våningar, Carl Hårleman ändrade huset
Den höjdes med ytterligare en våning 1767 i enlighet med arkitekten C J Cronstedts ritningar.

Nuvarande exteriör tillkom vid en omfattande ombyggnad 1901. Denna gång togs ritningarna fram av arkitekten Agi Lindegren. Även interiören moderniserades vid detta tillfälle.

Som flyglar till huvudbyggnaden uppfördes 1740 brygghus och visthus av slottsbyggmästare J Körner.

Redan under 1700-talets slut blev dock båda flyglarna ombyggda till bostäder för biskopens tjänstefolk. Flyglarna är uppförda av putsad sten i en våning och har tegeltak.

Stallbyggnaden i tomtens södra del uppfördes 1789 och innehöll ursprungligen även andra ekonomiutrymmen.

Stallet är sedan 1971 ombyggt för kontorsändamål. Muren som omgärdar bebyggelsen och trädgården uppfördes 1879.

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.