Sidhuvudbild
Meny

Ärkebiskopsgården

Huvudbyggnaden uppfördes 1737-44. Huset är delvis byggt på källaren till ett tidigare domprosthus som uppfördes under 1300-talet. Detta medeltida hus hade sedan 1691 använts av ärkebiskopen.

Den nya huvudbyggnaden byggdes från början av putsad sten i två våningar, Carl Hårleman ändrade huset
Den höjdes med ytterligare en våning 1767 i enlighet med arkitekten C J Cronstedts ritningar.

Nuvarande exteriör tillkom vid en omfattande ombyggnad 1901. Denna gång togs ritningarna fram av arkitekten Agi Lindegren. Även interiören moderniserades vid detta tillfälle.

Som flyglar till huvudbyggnaden uppfördes 1740 brygghus och visthus av slottsbyggmästare J Körner.

Redan under 1700-talets slut blev dock båda flyglarna ombyggda till bostäder för biskopens tjänstefolk. Flyglarna är uppförda av putsad sten i en våning och har tegeltak.

Stallbyggnaden i tomtens södra del uppfördes 1789 och innehöll ursprungligen även andra ekonomiutrymmen.

Stallet är sedan 1971 ombyggt för kontorsändamål. Muren som omgärdar bebyggelsen och trädgården uppfördes 1879.

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.