Sidhuvudbild
Meny

Clasonska gården

Landshövdingens kansli

Landshovdingensstall001.jpg

Den nuvarande Clasonska gården står på grunden av en envånings byggnad som uppfördes för landshövdingens kansli. Huset uppfördes av Olof Rudbeck d ä med den teknik som han använt även på andra byggnader som prefekt-bostaden i Linnéträdgården.

Landshövdingen hade då sin bostad på andra sidan Övre Slottsgatan tills slottet rustats efter branden 1702 och allt kunde flyttas dit.

Därefter byggdes det stall som syns på bilden.

Posthuset

Byggnaden övergick i postens ägo 1758. Huset var då i dåligt skick och större delen fick rivas. Efter ombyggnationen fick huset en övre våning där postmästaren fick sin bostad. Postexpeditionen var på bottenplanet. Posten blev kvar till 1873. Huset byggdes om 1835, den nuvarande exteriören är från slutet av 1800-talet

På gården finns Röda ladan som användes till postdiligenserna.

Clasonska gården

Huset kallas numera den Clasonska gården efter att professor Edvard Clason förvärvade huset 1873. Det är ombyggt vid ett flertal tillfällen av familjen som ägde huset till 1965 då det såldes till Uppsala universitet.

Numera förvaltas huset av UAF som säkerställt att det är en funktionell kontorsbyggnad med fräscha arbetsplatser.

Jontes stuga - Juridiska Föreningens lilla hus

Jontes stuga

Bakgrunden till namnet är inte helt klarlagd.Stugan var tidigare bostad för den person som hade hand om de hästskjutsar som höll till i det som idag är Röda ladan och som ligger vägg i vägg med Jontes stuga

Kåren hade tidigare kontor i Clasonska gården, där tidigare postkontoret låg. Troligen är det så att en man som har hetat Jonte (eller var det ett smeknamn?) bodde i stugan under en lång tid och att den därefter blev förknippad med denne man.

Detta är dock bara spekulationer men klart är att kåren har fått ett beständigt namn på sitt hus och att detta idag har blivit näst intill synonymt med kåren i sig. Många vet inte var Övre Slottsgatan 3 ligger men desto fler hittar till Jontes.

Årummet

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson

Vandra längst Fyrisån

Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.