Sidhuvudbild
Meny

Ekermanska huset

Ekermanska huset uppfördes 1761 av professor Petrus Ekerman som bostadshus. Det blev ett av Uppsalas mer imponerande privata stenhus. Ekerman var professor i vältalighet och poetik, latin nämns ibland. Han hade en sidoverksamhet som var lönande. För 200 daler kopparmynt kunde studen-terna få en egen avhandling.Det var fler än 600 som valde den vägen och gav professorn medel att bekosta husbygget.

Ingången vetter mot Universitetsparken, där låg tidigare en stor trädgård omgärdad av ett plank. Den sträckte sig längs S:t Larsgatan fram till S:t Olofsgatan. Längs Rundelsgränd, som på den tiden sträckte sig genom parken, fanns ekonomibyggnader. Borgarna hade egna djur på den här tiden.

Aurivillius

Efter Ekermans död ärvdes huset av hans dotter Eva och hennes man professorn i orientaliska språk Carl Aurivillius. Deras son, universitetsbiblio-tekarien Pehr Fabian Aurivillius, ärvde det efter dem. Under hans tid som ägare, och före tillkomsten av biblioteksbyggnaden Carolina Rediviva, upplät han delar av huset till universitets boksamlingar.

Genom Pehr Fabian Aurivillius fick akademien en lärd och praktiskt lagd biblioteksledare. Han ägnade sig åt omfattande katalogiseringsarbeten. Under hans ledning färdigställdes och trycktes nominalkatalogen över bibliotekets bestånd. Genom katalogen blev bibliotekets böcker o handskrifter lättare tillgängliga. I vissa avseenden är den fortfarande den enda förteckningen över delar av den äldsta litteraturen i biblioteket.

Lasarett och polikliniker

Åren 1831–39 hyrde Norrlands nation lokaler på nedre botten i Aurivilliska gården. Under koleraåret 1834 hade nationen blivit kraftigt decimerad till medlemsantalet och den försökte då förgäves få hyran sänkt.

Huset var i Aurivilliska familjens ägo till 1850 då det såldes till Uppsala län, som där inrättade ett länslasarett.

När Akademiska sjukhuset stod klart 1868 såldes huset till Uppsala universitet som i de nedre delarna inrättade lokaler för medicinsk poliklinikundervisning. Denna verksamhet var kvar i huset till 1920-talet.

Övriga verksamheter

Åren 1885–1920 inrymde husets övre våningar vissa delar av Uppsala universitets konstsamlingar, och Victoriamuseet för egyptiska fornsaker, som tidigare funnits i Gustavianum.

Från 1920-talet blev huset lokaler för olika humanistiska ämnen, pedagogik, nordiska språk, litteraturhistoria och historia. Historiska institutionen blev sist var kvar i huset fram till 2004.

Ekermanska huset förvaltas nu av Statens fastighetsverk, som efter en renovering 2008 hyr ut lokalerna till Kyrkokansliet i Svenska kyrkan.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Årets hedersupplänning

Årets hedersupplänning är Ulf Landegren

2023 års utmärkelse tilldelas forskaren och entreprenören Ulf Landegren. Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet, har i sin forskning varit en pionjär inom utvecklingen av tekniker som varit av central betydelse för att studera genetisk variation och uttrycket av genernas produkter i form av proteiner. Hans banbrytande arbete har haft stort inflytande inom områden som cancerforskning, genetiska sjukdomar och infektionsdetektion.

Med sitt forskarteam har han byggt en svårslagen patentportfölj, uppfinningar som i sin tur lagt grund för en rad framgångsrika företag. Han har varit en viktig mentor och inspirationskälla för många unga forskare och en förebild för att finna vägar för att forskningen ska leda till både samhällsnytta och utveckling av nya företag. Med sin starka lokala förankring har Ulf också betytt mycket för Uppsala universitet och Uppsala län.

Som vem som helst

Vernissage 29 september

Fotoutställningen Som vem som helst belyser människor med Downs syndrom och frågor om allas lika värde genom att lyfta fram personen snarare än diagnosen.
Utställningen genomförs som en del av kampanjen Vi ❤ Rocktober som pågår under hela oktober på Skandia Fastigheters köpcentrum runt om i landet. Rocktober som firas globalt under oktober, är också känd som Down Syndrome Awareness Month och syftar, precis som namnet skvallrar om, till att öka allmänhetens medvetenhet om vad Downs syndrom är. Men också vad det inte är. Genom att öka förståelsen och kunskapsnivån bidrar Rocktober både till att förändra attityder och att bemöta fördomar.

Sverige 500 år

Fira Sverige 500 år den 6:e juni 2023
Under 2023 firar Sverige 500 års jubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Därför firar vi varje år Sveriges nationaldag den 6 juni.

https://sverige500ar.se

Gustav Vasa 500 år

2023 uppmärksammar vi att det är 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung. Här har vi samlat spännande läsning om Gustav Eriksson och de fastigheter som har anknytning till hans liv och värv.

https://sfv.se/upptack-mer/gustav-vasa/

Vasajubileum på Gripsholms slott

Gustav Vasa 500 år
På Vasaborgen Gripsholm, med landets bäst bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, uppmärksammas Vasajubileet genom föredrag, konsertserie och temavisningar.

2023 är ett jubileumsår för Sverige i dubbel bemärkelse. H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 – en händelse som fick stor betydelse för Sveriges utveckling.

– Femhundraårsminnet av kungavalet i Strängnäs sätter strålkastarljuset på Gripsholm, som nationalmonument och som det slott i Sverige som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa. Ur alla vinklar blir han belyst och diskuterad under 2023.

Mariefred

Nytt konstverk i Mariefred.

Strängnäs

Det var här han valdes till kung - för 500 år sedan - det som firas runt om i Sverige i år.

https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan

Intåget 1523

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/