Sidhuvudbild
Meny

Ekermanska huset

Ekermanska huset uppfördes 1761 av professor Petrus Ekerman som bostadshus. Det blev ett av Uppsalas mer imponerande privata stenhus. Ekerman var professor i vältalighet och poetik, latin nämns ibland. Han hade en sidoverksamhet som var lönande. För 200 daler kopparmynt kunde studen-terna få en egen avhandling.Det var fler än 600 som valde den vägen och gav professorn medel att bekosta husbygget.

Ingången vetter mot Universitetsparken, där låg tidigare en stor trädgård omgärdad av ett plank. Den sträckte sig längs S:t Larsgatan fram till S:t Olofsgatan. Längs Rundelsgränd, som på den tiden sträckte sig genom parken, fanns ekonomibyggnader. Borgarna hade egna djur på den här tiden.

Aurivillius

Efter Ekermans död ärvdes huset av hans dotter Eva och hennes man professorn i orientaliska språk Carl Aurivillius. Deras son, universitetsbiblio-tekarien Pehr Fabian Aurivillius, ärvde det efter dem. Under hans tid som ägare, och före tillkomsten av biblioteksbyggnaden Carolina Rediviva, upplät han delar av huset till universitets boksamlingar.

Genom Pehr Fabian Aurivillius fick akademien en lärd och praktiskt lagd biblioteksledare. Han ägnade sig åt omfattande katalogiseringsarbeten. Under hans ledning färdigställdes och trycktes nominalkatalogen över bibliotekets bestånd. Genom katalogen blev bibliotekets böcker o handskrifter lättare tillgängliga. I vissa avseenden är den fortfarande den enda förteckningen över delar av den äldsta litteraturen i biblioteket.

Lasarett och polikliniker

Åren 1831–39 hyrde Norrlands nation lokaler på nedre botten i Aurivilliska gården. Under koleraåret 1834 hade nationen blivit kraftigt decimerad till medlemsantalet och den försökte då förgäves få hyran sänkt.

Huset var i Aurivilliska familjens ägo till 1850 då det såldes till Uppsala län, som där inrättade ett länslasarett.

När Akademiska sjukhuset stod klart 1868 såldes huset till Uppsala universitet som i de nedre delarna inrättade lokaler för medicinsk poliklinikundervisning. Denna verksamhet var kvar i huset till 1920-talet.

Övriga verksamheter

Åren 1885–1920 inrymde husets övre våningar vissa delar av Uppsala universitets konstsamlingar, och Victoriamuseet för egyptiska fornsaker, som tidigare funnits i Gustavianum.

Från 1920-talet blev huset lokaler för olika humanistiska ämnen, pedagogik, nordiska språk, litteraturhistoria och historia. Historiska institutionen blev sist var kvar i huset fram till 2004.

Ekermanska huset förvaltas nu av Statens fastighetsverk, som efter en renovering 2008 hyr ut lokalerna till Kyrkokansliet i Svenska kyrkan.

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag