Sidhuvudbild
Meny

Ekermanska huset

Ekermanska huset uppfördes 1761 av professor Petrus Ekerman som bostadshus. Det blev ett av Uppsalas mer imponerande privata stenhus. Ekerman var professor i vältalighet och poetik, latin nämns ibland. Han hade en sidoverksamhet som var lönande. För 200 daler kopparmynt kunde studen-terna få en egen avhandling.Det var fler än 600 som valde den vägen och gav professorn medel att bekosta husbygget.

Ingången vetter mot Universitetsparken, där låg tidigare en stor trädgård omgärdad av ett plank. Den sträckte sig längs S:t Larsgatan fram till S:t Olofsgatan. Längs Rundelsgränd, som på den tiden sträckte sig genom parken, fanns ekonomibyggnader. Borgarna hade egna djur på den här tiden.

Aurivillius

Efter Ekermans död ärvdes huset av hans dotter Eva och hennes man rofessorn i orientaliska språk Carl Aurivillius. Deras son, universitetsbiblio-tekarien Pehr Fabian Aurivillius, som ärvde det efter dem. Under hans tid som ägare, och före tillkomsten av biblioteksbyggnaden Carolina Rediviva, upplät han delar av huset till universitets boksamlingar.

Genom Pehr Fabian Aurivillius fick akademien en lärd och praktiskt lagd biblioteksledare. Han ägnade sig åt omfattande katalogiseringsarbeten. Under hans ledning färdigställdes och trycktes nominalkatalogen över bibliotekets bestånd. Genom katalogen blev bibliotekets böcker o handskrifter lättare tillgängliga. I vissa avseenden är den fortfarande den enda förteckningen över delar av den äldsta litteraturen i biblioteket.

Lasarett och polikliniker

Åren 1831–39 hyrde Norrlands nation lokaler på nedre botten i Aurivilliska gården. Under koleraåret 1834 hade nationen blivit kraftigt decimerad till medlemsantalet och den försökte då förgäves få hyran sänkt.

Huset var i Aurivilliska familjens ägo till 1850 då det såldes till Uppsala län, som där inrättade ett länslasarett.
När Akademiska sjukhuset stod klart 1868 såldes huset till Uppsala universitet som i de nedre delarna inrättade lokaler för medicinsk poliklinikundervisning. Denna verksamhet var kvar i huset till 1920-talet.

Övriga verksamheter

Åren 1885–1920 inrymde husets övre våningar vissa delar av Uppsala universitets konstsamlingar, och Victoriamuseet för egyptiska fornsaker, som tidigare funnits i Gustavianum.

Från 1920-talet blev huset lokaler för olika humanistiska ämnen, pedagogik, nordiska språk, litteraturhistoria och historia. Historiska institutionen blev sist var kvar i huset fram till 2004.

Ekermanska huset förvaltas nu av Statens fastighetsverk, som efter en renovering 2008 hyr ut lokalerna till Kyrkokansliet i Svenska kyrkan.

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.